C # nispi zaman hesaplayın

oy
1k

Belirli Verilen DateTimeben gibi, nispi zaman görüntülemek nasıl değer:

 • 2 saat önce
 • 3 gün önce
 • bir ay önce
Oluştur 01/08/2008 saat 00:55
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


37 cevaplar

oy
875

Jeff kodunuzu güzel ama (Kod Komple önerildiği gibi) sabitleri ile daha net olabilir.

const int SECOND = 1;
const int MINUTE = 60 * SECOND;
const int HOUR = 60 * MINUTE;
const int DAY = 24 * HOUR;
const int MONTH = 30 * DAY;

var ts = new TimeSpan(DateTime.UtcNow.Ticks - yourDate.Ticks);
double delta = Math.Abs(ts.TotalSeconds);

if (delta < 1 * MINUTE)
 return ts.Seconds == 1 ? "one second ago" : ts.Seconds + " seconds ago";

if (delta < 2 * MINUTE)
 return "a minute ago";

if (delta < 45 * MINUTE)
 return ts.Minutes + " minutes ago";

if (delta < 90 * MINUTE)
 return "an hour ago";

if (delta < 24 * HOUR)
 return ts.Hours + " hours ago";

if (delta < 48 * HOUR)
 return "yesterday";

if (delta < 30 * DAY)
 return ts.Days + " days ago";

if (delta < 12 * MONTH)
{
 int months = Convert.ToInt32(Math.Floor((double)ts.Days / 30));
 return months <= 1 ? "one month ago" : months + " months ago";
}
else
{
 int years = Convert.ToInt32(Math.Floor((double)ts.Days / 365));
 return years <= 1 ? "one year ago" : years + " years ago";
}
Cevap 04/08/2008 saat 14:57
kaynak kullanıcı

oy
343

jquery.timeago eklentisi

Yığın taşması yoğun jQuery kullandığından Jeff, ben tavsiye jquery.timeago eklentisi .

Yararları:

 • sayfa 10 dakika önce açılmış olsa bile "1 dakika önce" tarihli damgalarını kaçının; TIMEAGO otomatik olarak yenilenir.
 • damgaları sunucuda hesaplanmaz, çünkü web uygulamalarında sayfa ve / veya parça önbelleğe alma tam yararlanabilir.
 • Sen serin çocuklar gibi mikro işime yarayacak.

Sadece DOM hazır üzerinde damgaları ekleyin:

jQuery(document).ready(function() {
  jQuery('abbr.timeago').timeago();
});

Bu, tüm dönecek abbrTIMEAGO bir sınıf ve bir ile unsurlarını ISO 8601 başlığında damgası:

<abbr class="timeago" title="2008-07-17T09:24:17Z">July 17, 2008</abbr>

Böyle bir şey:

<abbr class="timeago" title="July 17, 2008">4 months ago</abbr>

hangi verir: 4 ay önce. Zaman geçtikçe, zaman damgaları otomatik olarak güncellenir.

Yasal Uyarı: Bu eklenti yazdım, bu yüzden önyargılı değilim.

Cevap 21/09/2008 saat 17:04
kaynak kullanıcı

oy
318

İşte bunun için gereken adımları

var ts = new TimeSpan(DateTime.UtcNow.Ticks - dt.Ticks);
double delta = Math.Abs(ts.TotalSeconds);

if (delta < 60)
{
 return ts.Seconds == 1 ? "one second ago" : ts.Seconds + " seconds ago";
}
if (delta < 120)
{
 return "a minute ago";
}
if (delta < 2700) // 45 * 60
{
 return ts.Minutes + " minutes ago";
}
if (delta < 5400) // 90 * 60
{
 return "an hour ago";
}
if (delta < 86400) // 24 * 60 * 60
{
 return ts.Hours + " hours ago";
}
if (delta < 172800) // 48 * 60 * 60
{
 return "yesterday";
}
if (delta < 2592000) // 30 * 24 * 60 * 60
{
 return ts.Days + " days ago";
}
if (delta < 31104000) // 12 * 30 * 24 * 60 * 60
{
 int months = Convert.ToInt32(Math.Floor((double)ts.Days / 30));
 return months <= 1 ? "one month ago" : months + " months ago";
}
int years = Convert.ToInt32(Math.Floor((double)ts.Days / 365));
return years <= 1 ? "one year ago" : years + " years ago";

Öneriler? Yorumlar? Yolları bu algoritmayı geliştirmek için?

Cevap 01/08/2008 saat 00:56
kaynak kullanıcı

oy
84
public static string RelativeDate(DateTime theDate)
{
  Dictionary<long, string> thresholds = new Dictionary<long, string>();
  int minute = 60;
  int hour = 60 * minute;
  int day = 24 * hour;
  thresholds.Add(60, "{0} seconds ago");
  thresholds.Add(minute * 2, "a minute ago");
  thresholds.Add(45 * minute, "{0} minutes ago");
  thresholds.Add(120 * minute, "an hour ago");
  thresholds.Add(day, "{0} hours ago");
  thresholds.Add(day * 2, "yesterday");
  thresholds.Add(day * 30, "{0} days ago");
  thresholds.Add(day * 365, "{0} months ago");
  thresholds.Add(long.MaxValue, "{0} years ago");
  long since = (DateTime.Now.Ticks - theDate.Ticks) / 10000000;
  foreach (long threshold in thresholds.Keys) 
  {
    if (since < threshold) 
    {
      TimeSpan t = new TimeSpan((DateTime.Now.Ticks - theDate.Ticks));
      return string.Format(thresholds[threshold], (t.Days > 365 ? t.Days / 365 : (t.Days > 0 ? t.Days : (t.Hours > 0 ? t.Hours : (t.Minutes > 0 ? t.Minutes : (t.Seconds > 0 ? t.Seconds : 0))))).ToString());
    }
  }
  return "";
}

Yeni kene noktalarında eklemek onun kısalık ve yeteneği için bu sürümü tercih ederim. Bu ile kapsüllü olabilir Latest()belirtilen zaman uzantı yerine uzun 1 astar, ancak nakil kısalık uğruna, yapacağız. Bu 2 saat geçtikten kadar bir saat sağlayarak, 1 saat önce bir saat önce, giderir

Cevap 14/08/2008 saat 06:43
kaynak kullanıcı

oy
68

PHP Jeff Script'ten Burada bir yeniden yazma:

define("SECOND", 1);
define("MINUTE", 60 * SECOND);
define("HOUR", 60 * MINUTE);
define("DAY", 24 * HOUR);
define("MONTH", 30 * DAY);
function relativeTime($time)
{  
  $delta = time() - $time;

  if ($delta < 1 * MINUTE)
  {
    return $delta == 1 ? "one second ago" : $delta . " seconds ago";
  }
  if ($delta < 2 * MINUTE)
  {
   return "a minute ago";
  }
  if ($delta < 45 * MINUTE)
  {
    return floor($delta / MINUTE) . " minutes ago";
  }
  if ($delta < 90 * MINUTE)
  {
   return "an hour ago";
  }
  if ($delta < 24 * HOUR)
  {
   return floor($delta / HOUR) . " hours ago";
  }
  if ($delta < 48 * HOUR)
  {
   return "yesterday";
  }
  if ($delta < 30 * DAY)
  {
    return floor($delta / DAY) . " days ago";
  }
  if ($delta < 12 * MONTH)
  {
   $months = floor($delta / DAY / 30);
   return $months <= 1 ? "one month ago" : $months . " months ago";
  }
  else
  {
    $years = floor($delta / DAY / 365);
    return $years <= 1 ? "one year ago" : $years . " years ago";
  }
}  
Cevap 01/02/2009 saat 20:22
kaynak kullanıcı

oy
60
public static string ToRelativeDate(DateTime input)
{
  TimeSpan oSpan = DateTime.Now.Subtract(input);
  double TotalMinutes = oSpan.TotalMinutes;
  string Suffix = " ago";

  if (TotalMinutes < 0.0)
  {
    TotalMinutes = Math.Abs(TotalMinutes);
    Suffix = " from now";
  }

  var aValue = new SortedList<double, Func<string>>();
  aValue.Add(0.75, () => "less than a minute");
  aValue.Add(1.5, () => "about a minute");
  aValue.Add(45, () => string.Format("{0} minutes", Math.Round(TotalMinutes)));
  aValue.Add(90, () => "about an hour");
  aValue.Add(1440, () => string.Format("about {0} hours", Math.Round(Math.Abs(oSpan.TotalHours)))); // 60 * 24
  aValue.Add(2880, () => "a day"); // 60 * 48
  aValue.Add(43200, () => string.Format("{0} days", Math.Floor(Math.Abs(oSpan.TotalDays)))); // 60 * 24 * 30
  aValue.Add(86400, () => "about a month"); // 60 * 24 * 60
  aValue.Add(525600, () => string.Format("{0} months", Math.Floor(Math.Abs(oSpan.TotalDays / 30)))); // 60 * 24 * 365 
  aValue.Add(1051200, () => "about a year"); // 60 * 24 * 365 * 2
  aValue.Add(double.MaxValue, () => string.Format("{0} years", Math.Floor(Math.Abs(oSpan.TotalDays / 365))));

  return aValue.First(n => TotalMinutes < n.Key).Value.Invoke() + Suffix;
}

http://refactormycode.com/codes/493-twitter-esque-relative-dates

C 6. versiyonu:

static readonly SortedList<double, Func<TimeSpan, string>> offsets = 
  new SortedList<double, Func<TimeSpan, string>>
{
  { 0.75, _ => "less than a minute"},
  { 1.5, _ => "about a minute"},
  { 45, x => $"{x.TotalMinutes:F0} minutes"},
  { 90, x => "about an hour"},
  { 1440, x => $"about {x.TotalHours:F0} hours"},
  { 2880, x => "a day"},
  { 43200, x => $"{x.TotalDays:F0} days"},
  { 86400, x => "about a month"},
  { 525600, x => $"{x.TotalDays / 30:F0} months"},
  { 1051200, x => "about a year"},
  { double.MaxValue, x => $"{x.TotalDays / 365:F0} years"}
};

public static string ToRelativeDate(this DateTime input)
{
  TimeSpan x = DateTime.Now - input;
  string Suffix = x.TotalMinutes > 0 ? " ago" : " from now";
  x = new TimeSpan(Math.Abs(x.Ticks));
  return offsets.First(n => x.TotalMinutes < n.Key).Value(x) + Suffix;
}
Cevap 17/09/2008 saat 04:19
kaynak kullanıcı

oy
48

İşte gelecek ve geçmiş hem tarihleri ​​kolları ve size 3 saat" vs ( "3 saat önce" Aradığınız ayrıntı düzeyini belirlemek için izin veren bir yaklaşım seçeneği sağlar DateTime sınıfına bir uzantısı yöntemi olarak eklenen bir uygulama var, 23 dakika 12 saniye önce "):

using System.Text;

/// <summary>
/// Compares a supplied date to the current date and generates a friendly English 
/// comparison ("5 days ago", "5 days from now")
/// </summary>
/// <param name="date">The date to convert</param>
/// <param name="approximate">When off, calculate timespan down to the second.
/// When on, approximate to the largest round unit of time.</param>
/// <returns></returns>
public static string ToRelativeDateString(this DateTime value, bool approximate)
{
  StringBuilder sb = new StringBuilder();

  string suffix = (value > DateTime.Now) ? " from now" : " ago";

  TimeSpan timeSpan = new TimeSpan(Math.Abs(DateTime.Now.Subtract(value).Ticks));

  if (timeSpan.Days > 0)
  {
    sb.AppendFormat("{0} {1}", timeSpan.Days,
     (timeSpan.Days > 1) ? "days" : "day");
    if (approximate) return sb.ToString() + suffix;
  }
  if (timeSpan.Hours > 0)
  {
    sb.AppendFormat("{0}{1} {2}", (sb.Length > 0) ? ", " : string.Empty,
     timeSpan.Hours, (timeSpan.Hours > 1) ? "hours" : "hour");
    if (approximate) return sb.ToString() + suffix;
  }
  if (timeSpan.Minutes > 0)
  {
    sb.AppendFormat("{0}{1} {2}", (sb.Length > 0) ? ", " : string.Empty, 
     timeSpan.Minutes, (timeSpan.Minutes > 1) ? "minutes" : "minute");
    if (approximate) return sb.ToString() + suffix;
  }
  if (timeSpan.Seconds > 0)
  {
    sb.AppendFormat("{0}{1} {2}", (sb.Length > 0) ? ", " : string.Empty, 
     timeSpan.Seconds, (timeSpan.Seconds > 1) ? "seconds" : "second");
    if (approximate) return sb.ToString() + suffix;
  }
  if (sb.Length == 0) return "right now";

  sb.Append(suffix);
  return sb.ToString();
}
Cevap 09/03/2009 saat 23:02
kaynak kullanıcı

oy
38

Ben de istemci tarafında bu işlem öneriyoruz. Sunucu için daha az iş.

Aşağıdaki (Zach Leatherman itibaren) Kullandığım sürüm olduğunu

/*
 * Javascript Humane Dates
 * Copyright (c) 2008 Dean Landolt (deanlandolt.com)
 * Re-write by Zach Leatherman (zachleat.com)
 * 
 * Adopted from the John Resig's pretty.js
 * at http://ejohn.org/blog/javascript-pretty-date
 * and henrah's proposed modification 
 * at http://ejohn.org/blog/javascript-pretty-date/#comment-297458
 * 
 * Licensed under the MIT license.
 */

function humane_date(date_str){
    var time_formats = [
        [60, 'just now'],
        [90, '1 minute'], // 60*1.5
        [3600, 'minutes', 60], // 60*60, 60
        [5400, '1 hour'], // 60*60*1.5
        [86400, 'hours', 3600], // 60*60*24, 60*60
        [129600, '1 day'], // 60*60*24*1.5
        [604800, 'days', 86400], // 60*60*24*7, 60*60*24
        [907200, '1 week'], // 60*60*24*7*1.5
        [2628000, 'weeks', 604800], // 60*60*24*(365/12), 60*60*24*7
        [3942000, '1 month'], // 60*60*24*(365/12)*1.5
        [31536000, 'months', 2628000], // 60*60*24*365, 60*60*24*(365/12)
        [47304000, '1 year'], // 60*60*24*365*1.5
        [3153600000, 'years', 31536000], // 60*60*24*365*100, 60*60*24*365
        [4730400000, '1 century'] // 60*60*24*365*100*1.5
    ];

    var time = ('' + date_str).replace(/-/g,"/").replace(/[TZ]/g," "),
        dt = new Date,
        seconds = ((dt - new Date(time) + (dt.getTimezoneOffset() * 60000)) / 1000),
        token = ' ago',
        i = 0,
        format;

    if (seconds < 0) {
        seconds = Math.abs(seconds);
        token = '';
    }

    while (format = time_formats[i++]) {
        if (seconds < format[0]) {
            if (format.length == 2) {
                return format[1] + (i > 1 ? token : ''); // Conditional so we don't return Just Now Ago
            } else {
                return Math.round(seconds / format[2]) + ' ' + format[1] + (i > 1 ? token : '');
            }
        }
    }

    // overflow for centuries
    if(seconds > 4730400000)
        return Math.round(seconds / 4730400000) + ' centuries' + token;

    return date_str;
};

if(typeof jQuery != 'undefined') {
    jQuery.fn.humane_dates = function(){
        return this.each(function(){
            var date = humane_date(this.title);
            if(date && jQuery(this).text() != date) // don't modify the dom if we don't have to
                jQuery(this).text(date);
        });
    };
}
Cevap 23/10/2008 saat 11:44
kaynak kullanıcı

oy
29

Orada da Nuget üzerinde Humanizer adında bir paket vardır ve aslında gerçekten iyi çalışıyor

DateTime.UtcNow.AddHours(-30).Humanize() => "yesterday"
DateTime.UtcNow.AddHours(-2).Humanize() => "2 hours ago"

DateTime.UtcNow.AddHours(30).Humanize() => "tomorrow"
DateTime.UtcNow.AddHours(2).Humanize() => "2 hours from now"

TimeSpan.FromMilliseconds(1299630020).Humanize() => "2 weeks"
TimeSpan.FromMilliseconds(1299630020).Humanize(3) => "2 weeks, 1 day, 1 hour"

Scott Hanselman onun üzerinde üzerinde bir writeup sahip blogda

Cevap 09/04/2014 saat 12:50
kaynak kullanıcı

oy
28

@jeff

IMHO seninki biraz uzun görünüyor. Ancak "dün" ve "yıl" desteği ile biraz daha sağlam görünüyor. Ama benim durumumda bu kişi ilk 30 gün içinde içeriği görüntülemek için en muhtemel kullanıldığında. Sadece bundan sonra gelip gerçekten hardcore kişidir. Demek ben genellikle bu kısa ve basit tutmak için seçerler nedeni budur.

Bu şu anda benim sitelerinden birisinde kullanıyorum yöntemidir. Bu yalnızca göreli bir gün, saat, saat döndürür. Sonra kullanıcı çıkışı "önce" konulu tokat sahiptir.

public static string ToLongString(this TimeSpan time)
{
  string output = String.Empty;

  if (time.Days > 0)
    output += time.Days + " days ";

  if ((time.Days == 0 || time.Days == 1) && time.Hours > 0)
    output += time.Hours + " hr ";

  if (time.Days == 0 && time.Minutes > 0)
    output += time.Minutes + " min ";

  if (output.Length == 0)
    output += time.Seconds + " sec";

  return output.Trim();
}
Cevap 01/08/2008 saat 13:17
kaynak kullanıcı

oy
22

Geç partiye yıl çift, ama geçmiş ve gelecek tarihlerde bunu yapmanın bir gereklilik vardı, bu yüzden kombine Jeff 'in ve Vincent bu işe. Bu bir ternarytastic fantezi var! :)

public static class DateTimeHelper
  {
    private const int SECOND = 1;
    private const int MINUTE = 60 * SECOND;
    private const int HOUR = 60 * MINUTE;
    private const int DAY = 24 * HOUR;
    private const int MONTH = 30 * DAY;

    /// <summary>
    /// Returns a friendly version of the provided DateTime, relative to now. E.g.: "2 days ago", or "in 6 months".
    /// </summary>
    /// <param name="dateTime">The DateTime to compare to Now</param>
    /// <returns>A friendly string</returns>
    public static string GetFriendlyRelativeTime(DateTime dateTime)
    {
      if (DateTime.UtcNow.Ticks == dateTime.Ticks)
      {
        return "Right now!";
      }

      bool isFuture = (DateTime.UtcNow.Ticks < dateTime.Ticks);
      var ts = DateTime.UtcNow.Ticks < dateTime.Ticks ? new TimeSpan(dateTime.Ticks - DateTime.UtcNow.Ticks) : new TimeSpan(DateTime.UtcNow.Ticks - dateTime.Ticks);

      double delta = ts.TotalSeconds;

      if (delta < 1 * MINUTE)
      {
        return isFuture ? "in " + (ts.Seconds == 1 ? "one second" : ts.Seconds + " seconds") : ts.Seconds == 1 ? "one second ago" : ts.Seconds + " seconds ago";
      }
      if (delta < 2 * MINUTE)
      {
        return isFuture ? "in a minute" : "a minute ago";
      }
      if (delta < 45 * MINUTE)
      {
        return isFuture ? "in " + ts.Minutes + " minutes" : ts.Minutes + " minutes ago";
      }
      if (delta < 90 * MINUTE)
      {
        return isFuture ? "in an hour" : "an hour ago";
      }
      if (delta < 24 * HOUR)
      {
        return isFuture ? "in " + ts.Hours + " hours" : ts.Hours + " hours ago";
      }
      if (delta < 48 * HOUR)
      {
        return isFuture ? "tomorrow" : "yesterday";
      }
      if (delta < 30 * DAY)
      {
        return isFuture ? "in " + ts.Days + " days" : ts.Days + " days ago";
      }
      if (delta < 12 * MONTH)
      {
        int months = Convert.ToInt32(Math.Floor((double)ts.Days / 30));
        return isFuture ? "in " + (months <= 1 ? "one month" : months + " months") : months <= 1 ? "one month ago" : months + " months ago";
      }
      else
      {
        int years = Convert.ToInt32(Math.Floor((double)ts.Days / 365));
        return isFuture ? "in " + (years <= 1 ? "one year" : years + " years") : years <= 1 ? "one year ago" : years + " years ago";
      }
    }
  }
Cevap 25/03/2011 saat 01:21
kaynak kullanıcı

oy
21

Java ile bunun için kolay bir yol var mı? java.util.DateSınıf oldukça sınırlı görünmektedir.

İşte benim hızlı ve kirli bir Java çözümdür:

import java.util.Date;
import javax.management.timer.Timer;

String getRelativeDate(Date date) {   
 long delta = new Date().getTime() - date.getTime();
 if (delta < 1L * Timer.ONE_MINUTE) {
  return toSeconds(delta) == 1 ? "one second ago" : toSeconds(delta) + " seconds ago";
 }
 if (delta < 2L * Timer.ONE_MINUTE) {
  return "a minute ago";
 }
 if (delta < 45L * Timer.ONE_MINUTE) {
  return toMinutes(delta) + " minutes ago";
 }
 if (delta < 90L * Timer.ONE_MINUTE) {
  return "an hour ago";
 }
 if (delta < 24L * Timer.ONE_HOUR) {
  return toHours(delta) + " hours ago";
 }
 if (delta < 48L * Timer.ONE_HOUR) {
  return "yesterday";
 }
 if (delta < 30L * Timer.ONE_DAY) {
  return toDays(delta) + " days ago";
 }
 if (delta < 12L * 4L * Timer.ONE_WEEK) { // a month
  long months = toMonths(delta); 
  return months <= 1 ? "one month ago" : months + " months ago";
 }
 else {
  long years = toYears(delta);
  return years <= 1 ? "one year ago" : years + " years ago";
 }
}

private long toSeconds(long date) {
 return date / 1000L;
}

private long toMinutes(long date) {
 return toSeconds(date) / 60L;
}

private long toHours(long date) {
 return toMinutes(date) / 60L;
}

private long toDays(long date) {
 return toHours(date) / 24L;
}

private long toMonths(long date) {
 return toDays(date) / 30L;
}

private long toYears(long date) {
 return toMonths(date) / 365L;
}
Cevap 20/02/2009 saat 16:17
kaynak kullanıcı

oy
19

iPhone'un obj-c Sürüm

+ (NSString *)timeAgoString:(NSDate *)date {
int delta = -(int)[date timeIntervalSinceNow];

if (delta < 60)
{
  return delta == 1 ? @"one second ago" : [NSString stringWithFormat:@"%i seconds ago", delta];
}
if (delta < 120)
{
  return @"a minute ago";
}
if (delta < 2700)
{
  return [NSString stringWithFormat:@"%i minutes ago", delta/60];
}
if (delta < 5400)
{
  return @"an hour ago";
}
if (delta < 24 * 3600)
{
  return [NSString stringWithFormat:@"%i hours ago", delta/3600];
}
if (delta < 48 * 3600)
{
  return @"yesterday";
}
if (delta < 30 * 24 * 3600)
{
  return [NSString stringWithFormat:@"%i days ago", delta/(24*3600)];
}
if (delta < 12 * 30 * 24 * 3600)
{
  int months = delta/(30*24*3600);
  return months <= 1 ? @"one month ago" : [NSString stringWithFormat:@"%i months ago", months];
}
else
{
  int years = delta/(12*30*24*3600);
  return years <= 1 ? @"one year ago" : [NSString stringWithFormat:@"%i years ago", years];
}

}

Cevap 11/02/2010 saat 13:23
kaynak kullanıcı

oy
18

Dünya ve kocası Verilen burada bu cevapların bir çift dayanan bir süre önce yazdıklarını, kod örnekleri gönderme gibi görünüyor.

Bu kod localisable olmak için belirli bir ihtiyacı vardı. - Yani iki sınıfları Grammarlocalisable terimleri belirtir ve hangi FuzzyDateExtensionsuzatma yöntemlerinin bir demet tutan. Gelecek tarihsaat başa gerek vardı, bu yüzden hiçbir girişimde bu kodla bunları işlemek için yapılır.

Ben e bakacak olursak (bunlar bariz nerede olurdum) kaynakta XMLDoc bazı sol, ancak çoğu kaldırdık. Ben de burada her sınıf üyesi dahil ettik:

public class Grammar
{
  /// <summary> Gets or sets the term for "just now". </summary>
  public string JustNow { get; set; }
  /// <summary> Gets or sets the term for "X minutes ago". </summary>
  /// <remarks>
  ///   This is a <see cref="String.Format"/> pattern, where <c>{0}</c>
  ///   is the number of minutes.
  /// </remarks>
  public string MinutesAgo { get; set; }
  public string OneHourAgo { get; set; }
  public string HoursAgo { get; set; }
  public string Yesterday { get; set; }
  public string DaysAgo { get; set; }
  public string LastMonth { get; set; }
  public string MonthsAgo { get; set; }
  public string LastYear { get; set; }
  public string YearsAgo { get; set; }
  /// <summary> Gets or sets the term for "ages ago". </summary>
  public string AgesAgo { get; set; }

  /// <summary>
  ///   Gets or sets the threshold beyond which the fuzzy date should be
  ///   considered "ages ago".
  /// </summary>
  public TimeSpan AgesAgoThreshold { get; set; }

  /// <summary>
  ///   Initialises a new <see cref="Grammar"/> instance with the
  ///   specified properties.
  /// </summary>
  private void Initialise(string justNow, string minutesAgo,
    string oneHourAgo, string hoursAgo, string yesterday, string daysAgo,
    string lastMonth, string monthsAgo, string lastYear, string yearsAgo,
    string agesAgo, TimeSpan agesAgoThreshold)
  { ... }
}

FuzzyDateStringSınıf içerir:

public static class FuzzyDateExtensions
{
  public static string ToFuzzyDateString(this TimeSpan timespan)
  {
    return timespan.ToFuzzyDateString(new Grammar());
  }

  public static string ToFuzzyDateString(this TimeSpan timespan,
    Grammar grammar)
  {
    return GetFuzzyDateString(timespan, grammar);
  }

  public static string ToFuzzyDateString(this DateTime datetime)
  {
    return (DateTime.Now - datetime).ToFuzzyDateString();
  }

  public static string ToFuzzyDateString(this DateTime datetime,
    Grammar grammar)
  {
    return (DateTime.Now - datetime).ToFuzzyDateString(grammar);
  }


  private static string GetFuzzyDateString(TimeSpan timespan,
    Grammar grammar)
  {
    timespan = timespan.Duration();

    if (timespan >= grammar.AgesAgoThreshold)
    {
      return grammar.AgesAgo;
    }

    if (timespan < new TimeSpan(0, 2, 0))  // 2 minutes
    {
      return grammar.JustNow;
    }

    if (timespan < new TimeSpan(1, 0, 0))  // 1 hour
    {
      return String.Format(grammar.MinutesAgo, timespan.Minutes);
    }

    if (timespan < new TimeSpan(1, 55, 0))  // 1 hour 55 minutes
    {
      return grammar.OneHourAgo;
    }

    if (timespan < new TimeSpan(12, 0, 0)  // 12 hours
      && (DateTime.Now - timespan).IsToday())
    {
      return String.Format(grammar.HoursAgo, timespan.RoundedHours());
    }

    if ((DateTime.Now.AddDays(1) - timespan).IsToday())
    {
      return grammar.Yesterday;
    }

    if (timespan < new TimeSpan(32, 0, 0, 0)  // 32 days
      && (DateTime.Now - timespan).IsThisMonth())
    {
      return String.Format(grammar.DaysAgo, timespan.RoundedDays());
    }

    if ((DateTime.Now.AddMonths(1) - timespan).IsThisMonth())
    {
      return grammar.LastMonth;
    }

    if (timespan < new TimeSpan(365, 0, 0, 0, 0)  // 365 days
      && (DateTime.Now - timespan).IsThisYear())
    {
      return String.Format(grammar.MonthsAgo, timespan.RoundedMonths());
    }

    if ((DateTime.Now - timespan).AddYears(1).IsThisYear())
    {
      return grammar.LastYear;
    }

    return String.Format(grammar.YearsAgo, timespan.RoundedYears());
  }
}

Ben başarmak, hem de lokalizasyon istediği önemli şeylerden biri, "bugün" sadece "gün bu takvimi" anlamına geleceğini, bu yüzden IsToday, IsThisMonth, IsThisYearyöntemler şu şekilde görünür:

public static bool IsToday(this DateTime date)
{
  return date.DayOfYear == DateTime.Now.DayOfYear && date.IsThisYear();
}

(Ben dahil ettik ve yuvarlama yöntemleri bu şekildedir RoundedMonthsyani biraz farklı olarak,):

public static int RoundedDays(this TimeSpan timespan)
{
  return (timespan.Hours > 12) ? timespan.Days + 1 : timespan.Days;
}

public static int RoundedMonths(this TimeSpan timespan)
{
  DateTime then = DateTime.Now - timespan;

  // Number of partial months elapsed since 1 Jan, AD 1 (DateTime.MinValue)
  int nowMonthYears = DateTime.Now.Year * 12 + DateTime.Now.Month;
  int thenMonthYears = then.Year * 12 + then.Month;          

  return nowMonthYears - thenMonthYears;
}

İnsanların bu faydalı ve / veya ilginç bulacağınızı umuyorum: o)

Cevap 29/04/2011 saat 19:31
kaynak kullanıcı

oy
18

PHP, ben bu şekilde yapın:

<?php
function timesince($original) {
  // array of time period chunks
  $chunks = array(
    array(60 * 60 * 24 * 365 , 'year'),
    array(60 * 60 * 24 * 30 , 'month'),
    array(60 * 60 * 24 * 7, 'week'),
    array(60 * 60 * 24 , 'day'),
    array(60 * 60 , 'hour'),
    array(60 , 'minute'),
  );

  $today = time(); /* Current unix time */
  $since = $today - $original;

  if($since > 604800) {
  $print = date("M jS", $original);

  if($since > 31536000) {
    $print .= ", " . date("Y", $original);
  }

  return $print;
}

// $j saves performing the count function each time around the loop
for ($i = 0, $j = count($chunks); $i < $j; $i++) {

  $seconds = $chunks[$i][0];
  $name = $chunks[$i][1];

  // finding the biggest chunk (if the chunk fits, break)
  if (($count = floor($since / $seconds)) != 0) {
    break;
  }
}

$print = ($count == 1) ? '1 '.$name : "$count {$name}s";

return $print . " ago";

} ?>
Cevap 20/08/2008 saat 18:26
kaynak kullanıcı

oy
17

kullanarak Akıcı DateTime https://github.com/FluentDateTime

var dateTime1 = 2.Hours().Ago();
var dateTime2 = 3.Days().Ago();
var dateTime3 = 1.Months().Ago();
var dateTime4 = 5.Hours().FromNow();
var dateTime5 = 2.Weeks().FromNow();
var dateTime6 = 40.Seconds().FromNow();
Cevap 04/09/2009 saat 14:15
kaynak kullanıcı

oy
14

Ben bu sınıfları ve polimorfizmi kullanan denemek düşündüm. Ben çok fazla yükü sahip bitti alt classing kullanılan bir önceki iterasyon vardı. I önemli ölçüde daha iyi olan, daha esnek bir temsilci / kamu malı nesne modeline geçtik. Benim kodudur çok az daha doğru, ben mühendislik aşırı çok görünmüyordu "ay önce" oluşturmak için daha iyi bir yol ile gelip isterdim.

Bence daha az kod çünkü ben hala Jeff'in şart-çağlayan ile sopa düşünüyorum ve bu (o beklendiği gibi çalışacağız sağlamak için kesinlikle daha kolaydır) daha kolay olur.

Aşağıdaki kodu için PrintRelativeTime.GetRelativeTimeMessage (TimeSpan önce) göreli zaman mesaj (örneğin, "dün") döndürür.

public class RelativeTimeRange : IComparable
{
  public TimeSpan UpperBound { get; set; }

  public delegate string RelativeTimeTextDelegate(TimeSpan timeDelta);

  public RelativeTimeTextDelegate MessageCreator { get; set; }

  public int CompareTo(object obj)
  {
    if (!(obj is RelativeTimeRange))
    {
      return 1;
    }
    // note that this sorts in reverse order to the way you'd expect, 
    // this saves having to reverse a list later
    return (obj as RelativeTimeRange).UpperBound.CompareTo(UpperBound);
  }
}

public class PrintRelativeTime
{
  private static List<RelativeTimeRange> timeRanges;

  static PrintRelativeTime()
  {
    timeRanges = new List<RelativeTimeRange>{
      new RelativeTimeRange
      {
        UpperBound = TimeSpan.FromSeconds(1),
        MessageCreator = (delta) => 
        { return "one second ago"; }
      }, 
      new RelativeTimeRange
      {
        UpperBound = TimeSpan.FromSeconds(60),
        MessageCreator = (delta) => 
        { return delta.Seconds + " seconds ago"; }

      }, 
      new RelativeTimeRange
      {
        UpperBound = TimeSpan.FromMinutes(2),
        MessageCreator = (delta) => 
        { return "one minute ago"; }
      }, 
      new RelativeTimeRange
      {
        UpperBound = TimeSpan.FromMinutes(60),
        MessageCreator = (delta) => 
        { return delta.Minutes + " minutes ago"; }
      }, 
      new RelativeTimeRange
      {
        UpperBound = TimeSpan.FromHours(2),
        MessageCreator = (delta) => 
        { return "one hour ago"; }
      }, 
      new RelativeTimeRange
      {
        UpperBound = TimeSpan.FromHours(24),
        MessageCreator = (delta) => 
        { return delta.Hours + " hours ago"; }
      }, 
      new RelativeTimeRange
      {
        UpperBound = TimeSpan.FromDays(2),
        MessageCreator = (delta) => 
        { return "yesterday"; }
      }, 
      new RelativeTimeRange
      {
        UpperBound = DateTime.Now.Subtract(DateTime.Now.AddMonths(-1)),
        MessageCreator = (delta) => 
        { return delta.Days + " days ago"; }
      }, 
      new RelativeTimeRange
      {
        UpperBound = DateTime.Now.Subtract(DateTime.Now.AddMonths(-2)),
        MessageCreator = (delta) => 
        { return "one month ago"; }
      }, 
      new RelativeTimeRange
      {
        UpperBound = DateTime.Now.Subtract(DateTime.Now.AddYears(-1)),
        MessageCreator = (delta) => 
        { return (int)Math.Floor(delta.TotalDays / 30) + " months ago"; }
      }, 
      new RelativeTimeRange
      {
        UpperBound = DateTime.Now.Subtract(DateTime.Now.AddYears(-2)),
        MessageCreator = (delta) => 
        { return "one year ago"; }
      }, 
      new RelativeTimeRange
      {
        UpperBound = TimeSpan.MaxValue,
        MessageCreator = (delta) => 
        { return (int)Math.Floor(delta.TotalDays / 365.24D) + " years ago"; }
      }
    };

    timeRanges.Sort();
  }

  public static string GetRelativeTimeMessage(TimeSpan ago)
  {
    RelativeTimeRange postRelativeDateRange = timeRanges[0];

    foreach (var timeRange in timeRanges)
    {
      if (ago.CompareTo(timeRange.UpperBound) <= 0)
      {
        postRelativeDateRange = timeRange;
      }
    }

    return postRelativeDateRange.MessageCreator(ago);
  }
}
Cevap 05/08/2008 saat 01:42
kaynak kullanıcı

oy
11

Eğer This.I doğru çalışacağını düşünüyorum deneyebilirsiniz.

long delta = new Date().getTime() - date.getTime();
const int SECOND = 1;
const int MINUTE = 60 * SECOND;
const int HOUR = 60 * MINUTE;
const int DAY = 24 * HOUR;
const int MONTH = 30 * DAY;

if (delta < 0L)
{
 return "not yet";
}
if (delta < 1L * MINUTE)
{
 return ts.Seconds == 1 ? "one second ago" : ts.Seconds + " seconds ago";
}
if (delta < 2L * MINUTE)
{
 return "a minute ago";
}
if (delta < 45L * MINUTE)
{
 return ts.Minutes + " minutes ago";
}
if (delta < 90L * MINUTE)
{
 return "an hour ago";
}
if (delta < 24L * HOUR)
{
 return ts.Hours + " hours ago";
}
if (delta < 48L * HOUR)
{
 return "yesterday";
}
if (delta < 30L * DAY)
{
 return ts.Days + " days ago";
}
if (delta < 12L * MONTH)
{
 int months = Convert.ToInt32(Math.Floor((double)ts.Days / 30));
 return months <= 1 ? "one month ago" : months + " months ago";
}
else
{
 int years = Convert.ToInt32(Math.Floor((double)ts.Days / 365));
 return years <= 1 ? "one year ago" : years + " years ago";
}
Cevap 15/10/2013 saat 10:36
kaynak kullanıcı

oy
11
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

public static class RelativeDateHelper
{
  private static Dictionary<double, Func<double, string>> sm_Dict = null;

  private static Dictionary<double, Func<double, string>> DictionarySetup()
  {
    var dict = new Dictionary<double, Func<double, string>>();
    dict.Add(0.75, (mins) => "less than a minute");
    dict.Add(1.5, (mins) => "about a minute");
    dict.Add(45, (mins) => string.Format("{0} minutes", Math.Round(mins)));
    dict.Add(90, (mins) => "about an hour");
    dict.Add(1440, (mins) => string.Format("about {0} hours", Math.Round(Math.Abs(mins / 60)))); // 60 * 24
    dict.Add(2880, (mins) => "a day"); // 60 * 48
    dict.Add(43200, (mins) => string.Format("{0} days", Math.Floor(Math.Abs(mins / 1440)))); // 60 * 24 * 30
    dict.Add(86400, (mins) => "about a month"); // 60 * 24 * 60
    dict.Add(525600, (mins) => string.Format("{0} months", Math.Floor(Math.Abs(mins / 43200)))); // 60 * 24 * 365 
    dict.Add(1051200, (mins) => "about a year"); // 60 * 24 * 365 * 2
    dict.Add(double.MaxValue, (mins) => string.Format("{0} years", Math.Floor(Math.Abs(mins / 525600))));

    return dict;
  }

  public static string ToRelativeDate(this DateTime input)
  {
    TimeSpan oSpan = DateTime.Now.Subtract(input);
    double TotalMinutes = oSpan.TotalMinutes;
    string Suffix = " ago";

    if (TotalMinutes < 0.0)
    {
      TotalMinutes = Math.Abs(TotalMinutes);
      Suffix = " from now";
    }

    if (null == sm_Dict)
      sm_Dict = DictionarySetup();

    return sm_Dict.First(n => TotalMinutes < n.Key).Value.Invoke(TotalMinutes) + Suffix;
  }
}

Aynı bu soruya başka bir cevap ama statik sözlükle bir uzantısı yöntemi olarak.

Cevap 17/07/2009 saat 03:47
kaynak kullanıcı

oy
11

Eğer izleyicinin saat dilimini biliyorum, o gün ölçeğinde takvim günü kullanmak daha net olabilir. Ben bu yüzden ne yazık ki, C # yapardım bilmiyorum .NET kütüphaneleri aşina değilim.

Tüketici sitelerde, ayrıca bir dakika altında el wavier olabilir. "Bir dakika daha kısa süre önce" ya da "sadece şimdi" yeterince iyi olabilir.

Cevap 15/08/2008 saat 23:42
kaynak kullanıcı

oy
8

istemci tarafı gwt kullanım için Java:

import java.util.Date;

public class RelativeDateFormat {

 private static final long ONE_MINUTE = 60000L;
 private static final long ONE_HOUR = 3600000L;
 private static final long ONE_DAY = 86400000L;
 private static final long ONE_WEEK = 604800000L;

 public static String format(Date date) {

 long delta = new Date().getTime() - date.getTime();
 if (delta < 1L * ONE_MINUTE) {
  return toSeconds(delta) == 1 ? "one second ago" : toSeconds(delta)
   + " seconds ago";
 }
 if (delta < 2L * ONE_MINUTE) {
  return "one minute ago";
 }
 if (delta < 45L * ONE_MINUTE) {
  return toMinutes(delta) + " minutes ago";
 }
 if (delta < 90L * ONE_MINUTE) {
  return "one hour ago";
 }
 if (delta < 24L * ONE_HOUR) {
  return toHours(delta) + " hours ago";
 }
 if (delta < 48L * ONE_HOUR) {
  return "yesterday";
 }
 if (delta < 30L * ONE_DAY) {
  return toDays(delta) + " days ago";
 }
 if (delta < 12L * 4L * ONE_WEEK) {
  long months = toMonths(delta);
  return months <= 1 ? "one month ago" : months + " months ago";
 } else {
  long years = toYears(delta);
  return years <= 1 ? "one year ago" : years + " years ago";
 }
 }

 private static long toSeconds(long date) {
 return date / 1000L;
 }

 private static long toMinutes(long date) {
 return toSeconds(date) / 60L;
 }

 private static long toHours(long date) {
 return toMinutes(date) / 60L;
 }

 private static long toDays(long date) {
 return toHours(date) / 24L;
 }

 private static long toMonths(long date) {
 return toDays(date) / 30L;
 }

 private static long toYears(long date) {
 return toMonths(date) / 365L;
 }

}
Cevap 14/11/2009 saat 19:44
kaynak kullanıcı

oy
8

Bu mantık istemci tarafı gerçekleştirerek sunucu tarafı yükünü azaltabilir. referans için bazı Digg sayfalarında gör kaynağı. Bunlar sunucu Javascript işlemden geçiyor bir dönem zaman değerini yayarlar var. Bu şekilde son kullanıcının saat dilimini yönetmek için gerek yoktur. Yeni sunucu tarafı kod gibi bir şey olacaktır:

public string GetRelativeTime(DateTime timeStamp)
{
  return string.Format("<script>printdate({0});</script>", timeStamp.ToFileTimeUtc());
}

Hatta orada NOSCRIPT blok eklemek ve sadece ToString gerçekleştirebilir ().

Cevap 17/08/2008 saat 16:56
kaynak kullanıcı

oy
8

@Jeff

var ts = yeni zaman aralığı (DateTime.UtcNow.Ticks - dt.Ticks);

Bir çıkarma yaparak DateTimebir getiri TimeSpanneyse.

Yani sadece yapabileceği

(DateTime.UtcNow - dt).TotalSeconds

Ben de çarpılır aşımı elle sabitleri görmek şaşırttı ve sonra. Çarpımların ile eklenen bazı yanlış optimizasyon miydi açıklamaları kesinlikle?

Cevap 15/08/2008 saat 15:20
kaynak kullanıcı

oy
7

Sen kullanabilirsiniz TIMEAGO uzantısı aşağıdaki gibi görünür hangi:

public static string TimeAgo(this DateTime dateTime)
{
  string result = string.Empty;
  var timeSpan = DateTime.Now.Subtract(dateTime);

  if (timeSpan <= TimeSpan.FromSeconds(60))
  {
    result = string.Format("{0} seconds ago", timeSpan.Seconds);
  }
  else if (timeSpan <= TimeSpan.FromMinutes(60))
  {
    result = timeSpan.Minutes > 1 ? 
      String.Format("about {0} minutes ago", timeSpan.Minutes) :
      "about a minute ago";
  }
  else if (timeSpan <= TimeSpan.FromHours(24))
  {
    result = timeSpan.Hours > 1 ? 
      String.Format("about {0} hours ago", timeSpan.Hours) : 
      "about an hour ago";
  }
  else if (timeSpan <= TimeSpan.FromDays(30))
  {
    result = timeSpan.Days > 1 ? 
      String.Format("about {0} days ago", timeSpan.Days) : 
      "yesterday";
  }
  else if (timeSpan <= TimeSpan.FromDays(365))
  {
    result = timeSpan.Days > 30 ? 
      String.Format("about {0} months ago", timeSpan.Days / 30) : 
      "about a month ago";
  }
  else
  {
    result = timeSpan.Days > 365 ? 
      String.Format("about {0} years ago", timeSpan.Days / 365) : 
      "about a year ago";
  }

  return result;
}

Veya kullanmak jQuery eklentisi TIMEAGO gelen Jilet uzantılı.

Cevap 08/09/2015 saat 14:02
kaynak kullanıcı

oy
7

Bu, Bill Gates'in blogun birinden aldım. Benim tarayıcı geçmişi üzerinde bulmalıyız ve size bağlantıyı vereceğiz.

(Istendiği gibi) Javascript kodu aynı şeyi yapmak için:

function posted(t) {
  var now = new Date();
  var diff = parseInt((now.getTime() - Date.parse(t)) / 1000);
  if (diff < 60) { return 'less than a minute ago'; }
  else if (diff < 120) { return 'about a minute ago'; }
  else if (diff < (2700)) { return (parseInt(diff / 60)).toString() + ' minutes ago'; }
  else if (diff < (5400)) { return 'about an hour ago'; }
  else if (diff < (86400)) { return 'about ' + (parseInt(diff / 3600)).toString() + ' hours ago'; }
  else if (diff < (172800)) { return '1 day ago'; } 
  else {return (parseInt(diff / 86400)).toString() + ' days ago'; }
}

Temel olarak, saniye cinsinden çalışmak ...

Cevap 01/02/2010 saat 20:51
kaynak kullanıcı

oy
7

İşte ancak (hayır "tek saat önce") bir hata düzeltme ile perlish pseudocode daha kısaca yeniden yazılmış kullanır stackoverflow algoritma var. Fonksiyon önce saniyelik bir (pozitif) sayı alır ve "3 saat önce" veya "dün" gibi bir insan dostu dize döndürür.

agoify($delta)
 local($y, $mo, $d, $h, $m, $s);
 $s = floor($delta);
 if($s<=1)      return "a second ago";
 if($s<60)      return "$s seconds ago";
 $m = floor($s/60);
 if($m==1)      return "a minute ago";
 if($m<45)      return "$m minutes ago";
 $h = floor($m/60);
 if($h==1)      return "an hour ago";
 if($h<24)      return "$h hours ago";
 $d = floor($h/24);
 if($d<2)       return "yesterday";
 if($d<30)      return "$d days ago";
 $mo = floor($d/30);
 if($mo<=1)      return "a month ago";
 $y = floor($mo/12);
 if($y<1)       return "$mo months ago";
 if($y==1)      return "a year ago";
 return "$y years ago";
Cevap 23/09/2008 saat 02:09
kaynak kullanıcı

oy
5

Eğer "12 dakika önce 2 gün, 4 saat ve" gibi bir çıkış sahip olmak istiyorsanız, bir zaman aralığı gerekir:

TimeSpan timeDiff = DateTime.Now-CreatedDate;

Sonra sizin gibi değerlere erişebilir:

timeDiff.Days
timeDiff.Hours

vb.

Cevap 08/09/2015 saat 14:02
kaynak kullanıcı

oy
5
/** 
 * {@code date1} has to be earlier than {@code date2}.
 */
public static String relativize(Date date1, Date date2) {
  assert date2.getTime() >= date1.getTime();

  long duration = date2.getTime() - date1.getTime();
  long converted;

  if ((converted = TimeUnit.MILLISECONDS.toDays(duration)) > 0) {
    return String.format("%d %s ago", converted, converted == 1 ? "day" : "days");
  } else if ((converted = TimeUnit.MILLISECONDS.toHours(duration)) > 0) {
    return String.format("%d %s ago", converted, converted == 1 ? "hour" : "hours");
  } else if ((converted = TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes(duration)) > 0) {
    return String.format("%d %s ago", converted, converted == 1 ? "minute" : "minutes");
  } else if ((converted = TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds(duration)) > 0) {
    return String.format("%d %s ago", converted, converted == 1 ? "second" : "seconds");
  } else {
    return "just now";
  }
}
Cevap 05/09/2014 saat 02:11
kaynak kullanıcı

oy
5

Ben bu yazı ile ilgili cevapların bir numara zaten olduğunu düşünüyorum, ama bir sadece eklentisi gibi kullanımı kolay ve aynı zamanda programcılar için kolayca okunabilir olan kullanabilirsiniz. Belirli tarih gönderme ve dize biçiminde değerini almak:

public string RelativeDateTimeCount(DateTime inputDateTime)
{
  string outputDateTime = string.Empty;
  TimeSpan ts = DateTime.Now - inputDateTime;

  if (ts.Days > 7)
  { outputDateTime = inputDateTime.ToString("MMMM d, yyyy"); }

  else if (ts.Days > 0)
  {
    outputDateTime = ts.Days == 1 ? ("about 1 Day ago") : ("about " + ts.Days.ToString() + " Days ago");
  }
  else if (ts.Hours > 0)
  {
    outputDateTime = ts.Hours == 1 ? ("an hour ago") : (ts.Hours.ToString() + " hours ago");
  }
  else if (ts.Minutes > 0)
  {
    outputDateTime = ts.Minutes == 1 ? ("1 minute ago") : (ts.Minutes.ToString() + " minutes ago");
  }
  else outputDateTime = "few seconds ago";

  return outputDateTime;
}
Cevap 16/03/2013 saat 07:36
kaynak kullanıcı

oy
4
public string getRelativeDateTime(DateTime date)
{
  TimeSpan ts = DateTime.Now - date;
  if (ts.TotalMinutes < 1)//seconds ago
    return "just now";
  if (ts.TotalHours < 1)//min ago
    return (int)ts.TotalMinutes == 1 ? "1 Minute ago" : (int)ts.TotalMinutes + " Minutes ago";
  if (ts.TotalDays < 1)//hours ago
    return (int)ts.TotalHours == 1 ? "1 Hour ago" : (int)ts.TotalHours + " Hours ago";
  if (ts.TotalDays < 7)//days ago
    return (int)ts.TotalDays == 1 ? "1 Day ago" : (int)ts.TotalDays + " Days ago";
  if (ts.TotalDays < 30.4368)//weeks ago
    return (int)(ts.TotalDays / 7) == 1 ? "1 Week ago" : (int)(ts.TotalDays / 7) + " Weeks ago";
  if (ts.TotalDays < 365.242)//months ago
    return (int)(ts.TotalDays / 30.4368) == 1 ? "1 Month ago" : (int)(ts.TotalDays / 30.4368) + " Months ago";
  //years ago
  return (int)(ts.TotalDays / 365.242) == 1 ? "1 Year ago" : (int)(ts.TotalDays / 365.242) + " Years ago";
}

Bir ay ve yıl içinde günlerce Dönüşüm değerleri Google'dan alınmıştır.

Cevap 06/08/2013 saat 08:54
kaynak kullanıcı

oy
4

Bunun için bazı kullanışlı uzantıları yöntemleri sağlamak ve kod daha okunabilir hale getirecektir. İlk olarak, için uzatma yöntemlerinin çift Int32.

public static class TimeSpanExtensions {

  public static TimeSpan Days(this int value) {

    return new TimeSpan(value, 0, 0, 0);
  }

  public static TimeSpan Hours(this int value) {

    return new TimeSpan(0, value, 0, 0);
  }

  public static TimeSpan Minutes(this int value) {

    return new TimeSpan(0, 0, value, 0);
  }

  public static TimeSpan Seconds(this int value) {

    return new TimeSpan(0, 0, 0, value);
  }

  public static TimeSpan Milliseconds(this int value) {

    return new TimeSpan(0, 0, 0, 0, value);
  }

  public static DateTime Ago(this TimeSpan value) {

    return DateTime.Now - value;
  }
}

Ardından için bir DateTime.

public static class DateTimeExtensions {

  public static DateTime Ago(this DateTime dateTime, TimeSpan delta) {

    return dateTime - delta;
  }
}

Şimdi, aşağıda böyle bir şey yapabilirsiniz:

var date = DateTime.Now;
date.Ago(2.Days()); // 2 days ago
date.Ago(7.Hours()); // 7 hours ago
date.Ago(567.Milliseconds()); // 567 milliseconds ago
Cevap 13/09/2012 saat 13:15
kaynak kullanıcı

oy
4
var ts = new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks - dt.Ticks);
Cevap 27/05/2012 saat 18:30
kaynak kullanıcı

oy
2

Şüphesiz kolay bir düzeltme için geçerlidir 'bir saat önce' penceresini arttırılması olacaktır '1 saat önce' sorunun kurtulmak. Değişiklik

if (delta < 5400) // 90 * 60
{
  return "an hour ago";
}

içine

if (delta < 7200) // 120 * 60
{
  return "an hour ago";
}

Bu mükemmel olmayabilir, ama '1 saat önce' mevcut durumdan daha iyi olduğunu söyleyebilirim - Bu 110 dakika önce meydana gelen bir şey 'bir saat önce' olarak okunur anlamına gelir.

Cevap 25/08/2008 saat 07:12
kaynak kullanıcı

oy
1

Bu, benim fonksiyondur bir cazibe gibi çalışır :)

public static string RelativeDate(DateTime theDate)
    {
      var span = DateTime.Now - theDate;
      if (span.Days > 365)
      {
        var years = (span.Days / 365);
        if (span.Days % 365 != 0)
          years += 1;
        return $"about {years} {(years == 1 ? "year" : "years")} ago";
      }
      if (span.Days > 30)
      {
        var months = (span.Days / 30);
        if (span.Days % 31 != 0)
          months += 1;
        return $"about {months} {(months == 1 ? "month" : "months")} ago";
      }
      if (span.Days > 0)
        return $"about {span.Days} {(span.Days == 1 ? "day" : "days")} ago";
      if (span.Hours > 0)
        return $"about {span.Hours} {(span.Hours == 1 ? "hour" : "hours")} ago";
      if (span.Minutes > 0)
        return $"about {span.Minutes} {(span.Minutes == 1 ? "minute" : "minutes")} ago";
      if (span.Seconds > 5)
        return $"about {span.Seconds} seconds ago";

      return span.Seconds <= 5 ? "about 5 seconds ago" : string.Empty;
    }
Cevap 04/09/2017 saat 01:27
kaynak kullanıcı

oy
0
// Calculate total days in current year
int daysInYear;

for (var i = 1; i <= 12; i++)
  daysInYear += DateTime.DaysInMonth(DateTime.Now.Year, i);

// Past date
DateTime dateToCompare = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromMinutes(582));

// Calculate difference between current date and past date
double diff = (DateTime.Now - dateToCompare).TotalMilliseconds;

TimeSpan ts = TimeSpan.FromMilliseconds(diff);

var years = ts.TotalDays / daysInYear; // Years
var months = ts.TotalDays / (daysInYear / (double)12); // Months
var weeks = ts.TotalDays / 7; // Weeks
var days = ts.TotalDays; // Days
var hours = ts.TotalHours; // Hours
var minutes = ts.TotalMinutes; // Minutes
var seconds = ts.TotalSeconds; // Seconds

if (years >= 1)
  Console.WriteLine(Math.Round(years, 0) + " year(s) ago");
else if (months >= 1)
  Console.WriteLine(Math.Round(months, 0) + " month(s) ago");
else if (weeks >= 1)
  Console.WriteLine(Math.Round(weeks, 0) + " week(s) ago");
else if (days >= 1)
  Console.WriteLine(Math.Round(days, 0) + " days(s) ago");
else if (hours >= 1)
  Console.WriteLine(Math.Round(hours, 0) + " hour(s) ago");
else if (minutes >= 1)
  Console.WriteLine(Math.Round(minutes, 0) + " minute(s) ago");
else if (seconds >= 1)
  Console.WriteLine(Math.Round(seconds, 0) + " second(s) ago");

Console.ReadLine();
Cevap 26/05/2019 saat 05:31
kaynak kullanıcı

oy
0

Türk Vincents cevap lokalize sürümü.

  const int SECOND = 1;
  const int MINUTE = 60 * SECOND;
  const int HOUR = 60 * MINUTE;
  const int DAY = 24 * HOUR;
  const int MONTH = 30 * DAY;

  var ts = new TimeSpan(DateTime.UtcNow.Ticks - yourDate.Ticks);
  double delta = Math.Abs(ts.TotalSeconds);

  if (delta < 1 * MINUTE)
    return ts.Seconds + " saniye önce";

  if (delta < 45 * MINUTE)
    return ts.Minutes + " dakika önce";

  if (delta < 24 * HOUR)
    return ts.Hours + " saat önce";

  if (delta < 48 * HOUR)
    return "dün";

  if (delta < 30 * DAY)
    return ts.Days + " gün önce";

  if (delta < 12 * MONTH)
  {
    int months = Convert.ToInt32(Math.Floor((double)ts.Days / 30));
    return months + " ay önce";
  }
  else
  {
    int years = Convert.ToInt32(Math.Floor((double)ts.Days / 365));
    return years + " yıl önce";
  }
Cevap 03/01/2019 saat 08:03
kaynak kullanıcı

oy
0

Benim yöntemim çok daha basittir. İstediğiniz dönüş dizeleri ile ince ayar yapabilirsiniz

  public static string TimeLeft(DateTime utcDate)
  {
    TimeSpan timeLeft = DateTime.UtcNow - utcDate;
    string timeLeftString = "";
    if (timeLeft.Days > 0)
    {
      timeLeftString += timeLeft.Days == 1 ? timeLeft.Days + " day" : timeLeft.Days + " days";
    }
    else if (timeLeft.Hours > 0)
    {
      timeLeftString += timeLeft.Hours == 1 ? timeLeft.Hours + " hour" : timeLeft.Hours + " hours";
    }
    else
    {
      timeLeftString += timeLeft.Minutes == 1 ? timeLeft.Minutes+" minute" : timeLeft.Minutes + " minutes";
    }
    return timeLeftString;
  }
Cevap 15/03/2018 saat 13:03
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more