Bir jenerik hata Image.SetResolution sonuç GDI +

oy
0

Nedense ben bir 600 dpi görüntü üzerinde ararsanız:

myImage.SetResolution(72, 72)

Bu genel bir hata GDI + oluştu bana verir.

Yeni bir 72 dpi bitmap oluşturmak çalışırsanız Üstelik, grafik o nesnesi oluşturmak ve grafik yeni bir bitmap oluşturulan nesnesi orijinal 600 dpi görüntü çizmek için DrawImage kullanmak, ben de bu hatayı alabilirsiniz.

Birisi, neler oluyor, lütfen açıklayabilir misiniz?

Teşekkürler.

Oluştur 14/07/2009 saat 17:06
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

Ben Yorum göndermek için henüz bir üne sahip değil, ama bu kodu çalıştırarak aynı hata alıyorum:

Imports System.Drawing

Public Class Form1

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    Dim oBitmap As Bitmap

    oBitmap = CType(Image.FromFile("c:\test.tif"), Bitmap)

    oBitmap.SetResolution(72, 72)

    oBitmap.Save("c:\test output.tif")

    oBitmap.Dispose()

  End Sub

End Class
Cevap 16/07/2009 saat 19:36
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more