OpenFileDialog.Filenames bir sınırı var mı?

oy
0

Ben html sayfalarına komut dosyalarını enjekte için kullandıkları küçük bir yardımcı uygulaması vardır.

Ben bir OpenFileDialog promt var ve tüm html bu dizine dosyaları (1403 dosya) ve seçmek olursa olsun etrafta gördüğüm ne olduğunu OFD.filenames.count = 776

Bir limit var?

Teşekkürler

OpenFileDialog OFD = new OpenFileDialog();
      OFD.Multiselect = true;
      OFD.Filter = HTML Files (*.htm*)|*.HTM*| +
     All files (*.*)|*.*;

      if (OFD.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        progressBar1.Maximum = OFD.FileNames.Count();
        foreach (string s in OFD.FileNames)
        {
          Console.WriteLine(s);
          AddAnalytics(s);
          progressBar1.Value++;
        }
        MessageBox.Show(string.Format(Done! \r\n {0} files completed,progressBar1.Value));
        progressBar1.Value = 0;
      }
Oluştur 27/08/2009 saat 04:08
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
2

OpenFileDialog sadece 'Dosya adı' alanındaki ilk 256 karakterleri kullanacaktır. Alan kendisi daha görüntüler, ancak 256 karakterden sonra bir şey yok sayar.

Ben senin durumunda eksik dosyalar 256 karakter işaretinden sonra listelenmiştir inanıyoruz.

Cevap 27/08/2009 saat 04:12
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more