Python içinde bir DTD dosyası karşı xml doğrulamak nasıl

oy
29

Bir DTD açıklama dosyası karşı bir XML dizesi (ve bir dosya) doğrulamak gerekir.

Bu nasıl yapılabilir python?

Oluştur 19/08/2008 saat 05:24
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
29

Başka iyi seçenektir LXML en doğrulama ı kullanmak oldukça keyifli buluyorum.

Lxml sitesinden alınan Basit bir örnek:

from StringIO import StringIO

from lxml import etree

dtd = etree.DTD(StringIO("""<!ELEMENT foo EMPTY>"""))
root = etree.XML("<foo/>")
print(dtd.validate(root))
# True

root = etree.XML("<foo>bar</foo>")
print(dtd.validate(root))
# False
print(dtd.error_log.filter_from_errors())
# <string>:1:0:ERROR:VALID:DTD_NOT_EMPTY: Element foo was declared EMPTY this one has content
Cevap 19/08/2008 saat 08:39
kaynak kullanıcı

oy
7

libxml2 piton bağlantılarında örnekler dizinden:

#!/usr/bin/python -u
import libxml2
import sys

# Memory debug specific
libxml2.debugMemory(1)

dtd="""<!ELEMENT foo EMPTY>"""
instance="""<?xml version="1.0"?>
<foo></foo>"""

dtd = libxml2.parseDTD(None, 'test.dtd')
ctxt = libxml2.newValidCtxt()
doc = libxml2.parseDoc(instance)
ret = doc.validateDtd(ctxt, dtd)
if ret != 1:
    print "error doing DTD validation"
    sys.exit(1)

doc.freeDoc()
dtd.freeDtd()
del dtd
del ctxt
Cevap 06/11/2008 saat 21:17
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more