Tüm tarayıcılar için Windows Media Player'ı katıştırma

oy
53

Biz kullandığınız WMV bir iç sitedeki videoları, ve web sitelerine gömerek edilir. Bu Firefox Internet Explorer oldukça iyi çalışıyor, ancak. Ben Firefox'ta çalışması için yollar bulduk, ama sonra Internet Explorer'da çalışmayı durdurur.

Biz Windows Media Player yüklü olan tüm istemcilerin Windows XP çalıştıran olacağını emin olamaz, özellikle de henüz Silverlight kullanmak istemiyoruz.

Internet Explorer ve Firefox hem içine WMP'yi gömer, ya da biz bazı kullanıcı aracısı-algılama uygulamak ve farklı tarayıcılar için farklı HTML teslim etmek gerekiyor Evrensel Kod çeşit var mı?

Oluştur 01/08/2008 saat 19:02
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


9 cevaplar

oy
42

Firefox ve Internet Explorer benim için aşağıdaki çalışır:

<object id="mediaplayer" classid="clsid:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#version=5,1,52,701" standby="loading microsoft windows media player components..." type="application/x-oleobject" width="320" height="310">
<param name="filename" value="./test.wmv">
   <param name="animationatstart" value="true">
   <param name="transparentatstart" value="true">
   <param name="autostart" value="true">
   <param name="showcontrols" value="true">
   <param name="ShowStatusBar" value="true">
   <param name="windowlessvideo" value="true">
   <embed src="./test.wmv" autostart="true" showcontrols="true" showstatusbar="1" bgcolor="white" width="320" height="310">
</object>
Cevap 03/08/2008 saat 15:27
kaynak kullanıcı

oy
20

Önerebilir miyim jQuery Medya Eklentisi ? Şablonlarınızın dışarı bütün bu dağınık switch / case ifadeleri tutarak videonun her türlü, sadece WMV için gömme kodunu sağlar ve tarayıcı algılama yapar.

Cevap 08/08/2008 saat 19:29
kaynak kullanıcı

oy
8

aşağıdakileri kullanın. Bu Firefox ve Internet Explorer çalışır.

    <object id="MediaPlayer1" width="690" height="500" classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
      codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701"
      standby="Loading Microsoft® Windows® Media Player components..." type="application/x-oleobject"
      >
      <param name="FileName" value='<%= GetSource() %>' />
      <param name="AutoStart" value="True" />
      <param name="DefaultFrame" value="mainFrame" />
      <param name="ShowStatusBar" value="0" />
      <param name="ShowPositionControls" value="0" />
      <param name="showcontrols" value="0" />
      <param name="ShowAudioControls" value="0" />
      <param name="ShowTracker" value="0" />
      <param name="EnablePositionControls" value="0" />


      <!-- BEGIN PLUG-IN HTML FOR FIREFOX-->
      <embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"
        src='<%= GetSource() %>' align="middle" width="600" height="500" defaultframe="rightFrame"
         id="MediaPlayer2" />

Ve JavaScript,

  function playVideo() {
    try{
        if(-1 != navigator.userAgent.indexOf("MSIE"))
        {
            var obj = document.getElementById("MediaPlayer1");
              obj.Play();

        }
        else
        {
              var player = document.getElementById("MediaPlayer2");
              player.controls.play();

        }
       } 
    catch(error) {
      alert(error)
    } 


    }
Cevap 04/08/2009 saat 15:55
kaynak kullanıcı

oy
7

: Elizabeth Castro bu sorun üzerinde ilginç bir makale var Bye Bye yerleştir . O bu sorunu saldırıya yanı sıra QuickTime içeriği kullanan nasıl bir okuma değer.

Cevap 10/11/2008 saat 20:52
kaynak kullanıcı

oy
6

En iyi yolu, web üzerindeki video Flaş kullanıyor dağıtmak için - bir web sayfasına temiz gömmek için çok daha kolaydır ve daha fazla veya daha az herhangi bir tarayıcı ve platform kombinasyonuna oynayacak. Eğer içerik akışı konum ve olağanüstü güçlü dijital haklar yönetimi gerekiyor ve o zaman bile sağlayıcılar şimdi bile bunlar için Flash kullanmaya başlıyor eğer Windows Media Player'ı kullanan tek nedenidir. mükemmel bir örnek BBC'nin iPlayer bakın.

Ben bile Dahili kullanım için Flash geçiş öneririm. İleride erişmek için ihtiyacımız olacak bilemezsiniz ve bu size mümkün olan en iyi gelecek uyumluluğu verecektir.

DÜZENLEME - 20 Mart Bu eski sorular zaman zaman su yüzüne İlginç nasıl 2013! Nasıl farklı bir dünya bugün ve nasıl tarihli bu her görünüyor olduğunu. : - Ben hiçbir şekilde bugün Flaş tek rota tavsiye etmem burada açıklandığı şekilde en iyi uygulama bu gün muhtemelen Flaş yedek kullanımıyla H264 kodlanmış video embed HTML 5 kullanmak olacaktır http://diveintohtml5.info/video.html

Cevap 02/08/2008 saat 12:05
kaynak kullanıcı

oy
5

Farklı şeyler yapmak için IE ve Firefox'u almak için koşullu bir yorum kullanabilirsiniz

<![if !IE]>
<p> Firefox only code</p>
<![endif]>

<!--[if IE]>
<p>Internet Explorer only code</p>
<![endif]-->

tarayıcılar kendilerini onlara okumak için verilmemiştir kodunu göz ardı eder.

Cevap 01/08/2008 saat 19:08
kaynak kullanıcı

oy
4

Ben hakkında iyi makale buldum Firefox ile WMP kullanarak MSDN üzerinde.

MSDN'ın makale ve bazı denemeler ve hataları yaptıktan sonra dayanarak, JavaScript koşullu yorum veya iç içe "EMBED / OBJECT" etiketlerini kullanarak daha iyidir kullanarak bulundu.

Bana verilen argümanlar dayalı WMP nesne yaratılmasında bir JS işlevini yaptı:

<script type="text/javascript">
  function generateWindowsMediaPlayer(
    holderId,  // String
    height,   // Number
    width,   // Number
    videoUrl  // String
    // you can declare more arguments for more flexibility
    ) {
    var holder = document.getElementById(holderId);

    var player = '<object ';
    player += 'height="' + height.toString() + '" ';
    player += 'width="' + width.toString() + '" ';

    videoUrl = encodeURI(videoUrl); // Encode for special characters

    if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE") < 0) {
      // Chrome, Firefox, Opera, Safari
      //player += 'type="application/x-ms-wmp" '; //Old Edition
      player += 'type="video/x-ms-wmp" '; //New Edition, suggested by MNRSullivan (Read Comments)
      player += 'data="' + videoUrl + '" >';
    }
    else {
      // Internet Explorer
      player += 'classid="clsid:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" >';
      player += '<param name="url" value="' + videoUrl + '" />';
    }

    player += '<param name="autoStart" value="false" />';
    player += '<param name="playCount" value="1" />';
    player += '</object>';

    holder.innerHTML = player;
  }
</script>

Sonra bu gibi bazı işaretleri ve satır içi JS yazarak bu işlevi kullandı:

<div id='wmpHolder'></div>

<script type="text/javascript">    
  window.addEventListener('load', generateWindowsMediaPlayer('wmpHolder', 240, 320, 'http://mysite.com/path/video.ext'));
</script>

Sen kullanabilirsiniz jQuery.ready yerine pencere yük olay kodları daha geriye dönük olarak uyumlu ve çapraz tarayıcı yapma.

IE 9-10 Chrome 27, Firefox 21 üzerinde kodlarını test, Opera 12 ve Windows 7/8 Safari 5,.

Cevap 06/06/2013 saat 17:03
kaynak kullanıcı

oy
4

Kodlama flaş video aslında Ffmpeg ile çok kolaydır. Sen, ffmpeg kalanını anlamaya kadar akıllıdır hemen herhangi bir video formatına dönüştürmek için bir komutunu kullanabilirsiniz ve makinenizde her işlemci kullanacağız. bunu çağırma kolaydır:

ffmpeg -i input.avi output.flv

böylece, ffmpeg istediğiniz bit hızında tahmin eder, ancak birini belirtmek istiyorsanız, size -b seçeneğini kullanabilirsiniz -b 500000örneğin 500kbps olduğunu. Orada tabii seçenekleri bir ton, ama genellikle çok müdahalesi olmadan iyi sonuçlar elde ederler. Bu daha fazla seçenek için arıyorsanız başlamak için iyi bir yerdir video seçenekleri .

Sen flaş video göstermek için özel bir web sunucusu gerekmez. Sadece gibi standart bir web sunucusuna dosya yukarı .flv iterek ve iyi swf player ile bunlara bağlayarak gayet güzel yaptık Flowplayer .

Eğer tüm kullanıcıların her zaman, Flaş genellikle daha iyi bir uyum web içindir, ama o zaman bile Windows'un [sürümünü bugüne kadar, son zamanlarda] kullanacağı emin olabilir eğer WMV'ler iyi. oyuncu bile son derece skinnable ve javascript ile kontrol edilebilir.

Cevap 04/08/2008 saat 03:14
kaynak kullanıcı

oy
3

Burada tüm diğer sürümleri denedim ama ikisini tarayıcılarda işe gelemedi - Ben Aslında Elizabeth Castro'nun sitesinde (bu sitede linki sayesinde) üzerine, FireFox ve IE çalışır şey bulduk

<object classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" 
 id="player" width="320" height="260">
 <param name="url" 
  value="http://www.sarahsnotecards.com/catalunyalive/fishstore.wmv" />
 <param name="src" 
  value="http://www.sarahsnotecards.com/catalunyalive/fishstore.wmv" />
 <param name="showcontrols" value="true" />
 <param name="autostart" value="true" />
 <!--[if !IE]>-->
 <object type="video/x-ms-wmv" 
  data="http://www.sarahsnotecards.com/catalunyalive/fishstore.wmv" 
  width="320" height="260">
  <param name="src" 
   value="http://www.sarahsnotecards.com/catalunyalive/fishstore.wmv" />
  <param name="autostart" value="true" />
  <param name="controller" value="true" />
 </object>
 <!--<![endif]-->
</object>

: Site üzerindeki Çıkış http://www.alistapart.com/articles/byebyeembed/ ilk nesne etiketinde classid ile ve sürüm

Cevap 06/11/2009 saat 21:00
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more