Oracle tek tabloya sabitleri birleştirme

oy
17

Oracle olarak, basit bir veri tablosu verilen:

create table data (
  id    VARCHAR2(255),
  key   VARCHAR2(255),
  value  VARCHAR2(511));

Bir eklemek veya güncelleştirmek istediğiniz varsayalım. Ben böyle bir şey var:

merge into data using dual on 
  (id='someid' and key='testKey')
when matched then 
  update set value = 'someValue' 
when not matched then 
  insert (id, key, value) values ('someid', 'testKey', 'someValue');

bundan daha iyi bir yolu var mı? Bu komut aşağıdaki sakıncaları var gibi gözüküyor:

 • Her edebi ihtiyaçları iki kez yazmış (veya parametre ayarı üzerinden iki defa eklendi) olmak
 • Kullanılarak ikili sözdizimi hacky görünüyor

Bu en iyi yolu ise, JDBC iki kez her bir parametreyi ayarlamak zorunda etrafında herhangi bir yolu var mı?

Oluştur 03/10/2008 saat 16:38
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


5 cevaplar

oy
18

Bir kesmek olmaya çift kullanarak düşünmüyoruz. / Bağlayıcı ben böyle bir şey yapsın, iki kez yazarak kurtulmak için:

merge into data
using (
  select
    'someid' id,
    'testKey' key,
    'someValue' value
  from
    dual
) val on (
  data.id=val.id
  and data.key=val.key
)
when matched then 
  update set data.value = val.value 
when not matched then 
  insert (id, key, value) values (val.id, val.key, val.value);
Cevap 03/10/2008 saat 17:29
kaynak kullanıcı

oy
4

Bir PL / SQL API içindeki MERGE gizlemek ve ardından JDBC üzerinden derim:

data_pkg.merge_data ('someid', 'testKey', 'someValue');

BİRLEŞTİR alternatif olarak, API yapabilirdi:

begin
  insert into data (...) values (...);
exception
  when dup_val_on_index then
   update data
   set ...
   where ...;
end;
Cevap 03/10/2008 saat 16:48
kaynak kullanıcı

oy
2

Ben bir istisna kontrol etmek zorunda kaydetmek için ekin önce güncellemeyi deneyin tercih ederler.

update data set ...=... where ...=...;

if sql%notfound then

  insert into data (...) values (...);

end if;

Sadece daha doğal sözdizimi fazla görünüyor - Şimdi bile biz hala bu şekilde tek sıralı güncellemelerini yapmak eğilimindedir, birleştirme deyimi var. Tabii ki, birleştirme daha büyük veri setleri ile uğraşırken gerçekten kendi içine giriyor.

Cevap 03/10/2008 saat 20:45
kaynak kullanıcı

oy
0

Kaynak ve hedef tablo aynı olduğunda, Dual IS kullanmak gerekir.

Cevap 02/03/2009 saat 08:13
kaynak kullanıcı

oy
-4

Bir saklı yordamı kullanın

Cevap 03/10/2008 saat 16:45
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more