Sanal Ana Makine Başına error_log?

oy
97

Apache ve PHP 5'i bir Linux Sunucu, biz ayrı günlük dosyaları ile birden sanal konaklar var. Biz php ayırmak gibi olamaz error_logsanal konaklar arasında.

Bu ayarı geçersiz kılma <Location>ait httpd.confbir şey yapmak gibi görünmüyor.

Ayrı php için bir yolu var mı error_logsher sanal Host için?

Oluştur 01/08/2008 saat 19:37
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


11 cevaplar

oy
133

Biri seyir gelirse bu gibi görünmelidir:

<VirtualHost *:80>
  ServerName example.com
  DocumentRoot /var/www/domains/example.com/html
  ErrorLog /var/www/domains/example.com/apache.error.log
  CustomLog /var/www/domains/example.com/apache.access.log common
  php_flag log_errors on
  php_flag display_errors on
  php_value error_reporting 2147483647
  php_value error_log /var/www/domains/example.com/php.error.log
</VirtualHost>

Bu yalnızca beri gelişimi içindir display_erroraçıktır. Apache hata günlüğü PHP hata günlüğü ayrı olduğunu göreceksiniz. Iyi malzeme olduğunu php.error.log.

Burada bir göz atın error_reportingtuşu http://www.php.net/manual/en/errorfunc.configuration.php#ini.error-reporting

Cevap 26/08/2010 saat 16:29
kaynak kullanıcı

oy
72

Ayarlamak için Apache ( değil PHP yapmak olacaktır Bunu yapmanın en kolay yolu) log:

<VirtualHost IP:Port>
  # Stuff,
  # More Stuff,
  ErrorLog /path/where/you/want/the/error.log
</VirtualHost>

Hiçbir lider "/" varsa o göreli olduğu varsayılır.

Apache Error Log Sayfa

Cevap 01/08/2008 saat 20:58
kaynak kullanıcı

oy
12

Genellikle sadece bu belirtmek .htaccessdosyası veyavhost.conf ben üzerinde çalışıyorum etki alanında. Bu dosyalardan birine ekleyin:

php_admin_value error_log "/var/www/vhosts/example.com/error_log"
Cevap 02/08/2008 saat 02:10
kaynak kullanıcı

oy
8

Varsayılan davranış Apache hata günlüğüne çıkışa error_log () içindir. Bu error_log direktif için php.ini ayarlarını kontrol olmamasını ise - bu tanımsız akım Sankon için Apache günlük dosyasını kullanmak için bırakın.

Cevap 01/08/2008 saat 23:20
kaynak kullanıcı

oy
6

Belirlemeyin error_logsizin nerede syslogşeyler gider, eg /var/log/apache2ki bunlara hatalar tarafından yakalanan alacak çünkü ErrorLog. Bunun yerine, bir oluşturmak subdiriçin de proje klasörünün günlükleri ve yapılacak php_value error_log "/path/to/project/logs". Bu ikisi için gider .htaccess dosya ve sankonlar . Ayrıca emin koymak yapmak php_flag log_errorsüzerine

Cevap 02/04/2010 saat 21:50
kaynak kullanıcı

oy
5
php_value error_log "/var/log/httpd/vhost_php_error_log"

Bu benim için çalışıyor, ama günlük dosyasının iznini değiştirmek zorunda.

veya Apache onun için günlüğü yazacak error_log.

Cevap 03/07/2009 saat 00:54
kaynak kullanıcı

oy
5

Evet, deneyebilirsiniz,

php_value error_log "/var/log/php_log" 

içinde .htaccessvar olabilir veya kullanıcıların kullanmak ini_set()onlar günlüğü yapmak istiyorsanız kendi komut başında.

Başka bir seçenek varsayılan olarak komut dosyalarını etkinleştirmek için olurdu php.inisonra, komut dosyası ile klasördeki sunucunun root veya benzer bir şey için daha sonra kullanıcı / konağın kök klasörüne gidin. Bu sunucular, kendilerine ait eklemek sağlayacak php.inideğerleri ve kendi error_logkonumlarını.

Cevap 23/09/2008 saat 00:29
kaynak kullanıcı

oy
5

Eğer ekleyerek denediniz php_value error_log '/path/to/php_error_logsizin VirtualHost yapılandırması için?

Cevap 29/08/2008 saat 07:13
kaynak kullanıcı

oy
4

Benim Apache httpd.conf böyle bir şey vardı. Sadece ErrorLog ve CustomLog ayarlarını değiştirmek

<VirtualHost myvhost:80>
  ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
  DocumentRoot /opt/web
  ServerName myvhost
  ErrorLog logs/myvhost-error_log
  CustomLog logs/myvhost-access_log common
</VirtualHost>
Cevap 09/08/2008 saat 03:51
kaynak kullanıcı

oy
3

Sen deneyebilirsiniz:

  <VirtualHost myvhost:80>
    php_value error_log "/var/log/httpd/vhost_php_error_log"
  </Virtual Host>

Ama işe yarayacağına emin değilim. Hiçbir başarı ile Sitelerimde çalıştı.

Cevap 23/09/2008 saat 00:22
kaynak kullanıcı

oy
0

Basit VirtualHost oluşturun:

Örnek ana makine adı: - thecontrolist.localhost

 1. C: \ Windows \ System32 \ drivers \ etc

  127.0.0.1 thecontrolist.localhost hosts dosyasında

 2. C: \ xampp \ apache \ conf \ extra \ httpd-vhosts.conf

  <VirtualHost *> ServerName thecontrolist.localhost ServerAlias thecontrolist.localhost DocumentRoot "/xampp/htdocs/thecontrolist" <Directory "/xampp/htdocs/thecontrolist"> Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews AllowOverride All Require local </Directory> </VirtualHost>

 3. Kişisel Apache'yi yeniden Do not Forget. daha fazlası için kontrol bu bağlantıyı

Cevap 31/05/2018 saat 06:58
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more