Üçlü Alıntılar? Nasıl ASP.NET'te bir veri sınırlama JavaScript dize parametresini sınırlamak mı?

oy
30

Nasıl bir çapa bir JavaScript veri sınırlama dize parametresini sınırlamak mı OnClickolay?

 • Bir ASP.NET Repeater denetimi bir çapa etiketine sahip.
 • OnClickÇapa olay bir JavaScript işlevine bir çağrı içerir.
 • JavaScript işlevi giriş parametresinin bir dize alır.
 • dize parametresi Tekrarlayıcı bir veri sınırlama değeriyle doldurulur.

Ben çift tırnak gerek Container.DataItem.
Ben 'tek tırnak' gerek OnClick.

Ve hala ihtiyaç bir daha sınırlayıcı JavaScript işlev çağrısı girdi dizesi parametresi için (üçlü tırnak?).

Ben kullanamazsınız beri tekrar 'tek tırnak', ben JavaScript fonksiyonunu sağlamak nasıl girdi parametresi bir dize değil, bir tam sayıdır bilir?

Giriş dizesi parametresi etrafında fazladan tırnak olmadan, JavaScript işlevi Bir tamsayı verilirse düşünüyor.

Önceden Şerefe herhangi bir bilgisi için size bırakabilirsiniz.

Çapa:

<a id=aShowHide onclick='ToggleDisplay(<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, JobCode) %>);' >Show/Hide</a>  

ve burada JavaScript geçerli:

<script language=JavaScript type=text/javascript>
/* Shows/Hides the Jobs Div */
function ToggleDisplay(jobCode)
{
  /* Each div has its ID set dynamically ('d' plus the JobCode) */
  var elem = document.getElementById('d' + jobCode);

  if (elem) 
  {
    if (elem.style.display != 'block') 
    {
      elem.style.display = 'block';
      elem.style.visibility = 'visible';
    } 
    else
    {
      elem.style.display = 'none';
      elem.style.visibility = 'hidden';
    }
  }
}
</script>
Oluştur 05/08/2008 saat 05:05
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


5 cevaplar

oy
20

Geçenlerde benzer sorunu ve tek (için düz eski HTML kodları kullanmak oldu çözmenin tek yolu vardı &#39;() ve çift tırnak &#34;).

Kaynak kod tabii toplam dağınıklık ama işe yaradı.

Deneyin

<a id="aShowHide" onclick='ToggleDisplay(&#34;<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "JobCode") %>&#34;);'>Show/Hide</a>

veya

<a id="aShowHide" onclick='ToggleDisplay(&#39;<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "JobCode") %>&#39;);'>Show/Hide</a>
Cevap 05/08/2008 saat 05:28
kaynak kullanıcı

oy
3
onclick='javascript:ToggleDisplay("<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "JobCode")%> "); '

Yukarıdaki gibi kullanın.

Cevap 28/04/2009 saat 16:11
kaynak kullanıcı

oy
0

değişkeni Geçme tek alıntı veya çift alıntı olmadan çalışmaya

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <script language="javascript">
    function hello(id, bu)
    {
      alert(id+ bu);
    }
    </script>
    <a href ="javascript:
      var x = &#34;12&#34;;
      var y = &#34;fmo&#34;;
      hello(x,y)">test</a>
  </body>
</html>
Cevap 12/03/2009 saat 02:12
kaynak kullanıcı

oy
0

Sunucu tarafında komut dosyası bloğunun içinde ekstra metin koyarak ve artarda deneyin.

onclick='<%# "ToggleDisplay(""" & DataBinder.Eval(Container.DataItem, "JobCode") & """);" %>'

Düzenleme: Az önce de komut dosyası bloğu dışında çift tırnak kullanabilirsiniz eminim.

Cevap 05/08/2008 saat 05:19
kaynak kullanıcı

oy
0

Giriş dizesi parametresi etrafında fazladan tırnak olmadan, JavaScript işlevi Bir tamsayı verilirse düşünüyor.

Eğer bir dizeye değişen JavaScript'ini zorlamak için bazı ilkel dize işlevi yapabilir mi? Sevmek

value = value + ""
Cevap 05/08/2008 saat 05:08
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more