Play2 Scala çalışmak Swagger alınıyor

oy
0

Ben Havalı bir play2 uygulamasında çalışan almak çalışılıyor. Ben ettik build.sbt içinde dependancy sayılabilir. com.wordnik %% swagger-play2 % 1.3.1 Ben yolların bir dizi tanımladık.

GET   /api-docs          controllers.ApiHelpController.getResources
GET   /api-docs/building      controllers.ApiHelpController.getResource(path = /building)
GET   /building          controllers.Application.building

Ayrıca Kaygan veri çeker ve açıklamalar olan bir model vardır.

package models

import scala.slick.driver.SQLServerDriver.simple._
import play.api.libs.json._
import play.api.db.DB
import play.api.Play.current
import Database.threadLocalSession

@XmlRootElement(name = Building)
case class Building(@XmlElement(name = BuildingCode) BuildingCode: String,
          @XmlElement(name = BuildingDescription) BuildingDescription: String)

object Building {

 lazy val database = Database.forDataSource(DB.getDataSource())
 implicit val BuildingReads = Json.reads[Building]
 implicit val BuildingWrites = Json.writes[Building]

 val BuildingTable = new Table[Building](building){
  def BuildingCode = column[String](BuildingCode, O.PrimaryKey)
  def BuildingDescription = column[String](BuildingDescription)
  def * = BuildingCode ~ BuildingDescription <> (Building.apply _, Building.unapply _)
 }

 def getAll: Seq[Building] = {
  database withSession {
   val q = Query(BuildingTable)
   q.list
  }
 }
}

İşte benim denetleyicisi gibi bir şey.

object Application extends Controller {

 def building = Action {
  Ok(Json.toJson(Building.getAll))
 }

}

I / API-dokümanlara gitmek zaman sayfaların oluşturulma.

{apiVersion:beta,swaggerVersion:1.2}

Sonra / api-docs / hiçbir şey inşa oluşturulur giderseniz. G / bina gittiğinizde Sonunda yükü alırlar. Ben Swagger 's verilerini oluşturmak için yapmanız gereken başka ne emin değilim. Birisi bana doğru yönde işaret edebilir?

Oluştur 22/11/2013 saat 18:12
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
2

Eğer kontrolör uygulaması gönderebilir miyim? Hata nedeniyle eksik / yanlış ek açıklamalar büyük olasılıkla.

Ayrıca, kontrol https://github.com/wordnik/swagger-core/tree/master/samples/scala-play2 iyi örnek play2-dayı uygulaması için.

Cevap 25/11/2013 saat 10:54
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more