android: iletişim TextView'un otomatik ölçeklendirme

oy
0

Ben, iletişim içeride oto ölçekli olmak TextView ayarlamak çalışıyorum

xml

  <com.abc.abc.AutoResizeTextView
    android:id=@+id/text_btn
    android:layout_width=0dp
    android:layout_height=fill_parent
    android:layout_above=@+id/view2
    android:layout_alignLeft=@+id/linear_layout_color1
    android:layout_alignRight=@+id/linear_layout_color1
    android:layout_alignTop=@+id/doodleView
    android:layout_margin=1dp
    android:background=@color/white
    android:gravity=center
    android:text=A
    android:textColor=@color/grey />

AutoResizeTextView

ve AutoResizeTextViewolduğu gibi

Otomatik Ölçek TextView'un Sınır içinde Fit Metin

ve daha sonra java kodunda

  AutoResizeTextView textView = (AutoResizeTextView ) writing_dialog.findViewById(R.id.text_btn);
  textView.setText(B);

Soru:

Metin B hala çok küçük ve otomatik ölçeklendirme göründüğünü neden bilmiyorum ...

Tavsiyeniz için teşekkürler!

Oluştur 19/12/2013 saat 14:40
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

Ben inşaat büyük oto uyum metin görünümünde, bu sürümünü kullanıyorum:

public class AutoFitTextView extends TextView {

  public AutoFitTextView(Context context) {
    super(context);
    init();
  }

  public AutoFitTextView(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
    init();
  }

  private void init() {

    maxTextSize = this.getTextSize();
    if (maxTextSize < 35) {
      maxTextSize = 30;
    }
  minTextSize = 20;
  }

  private void refitText(String text, int textWidth) {
  if (textWidth > 0) {
    int availableWidth = textWidth - this.getPaddingLeft()
      - this.getPaddingRight();
  float trySize = maxTextSize;

  this.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX, trySize);
  while ((trySize > minTextSize)
      && (this.getPaint().measureText(text) > availableWidth)) {
    trySize -= 1;
    if (trySize <= minTextSize) {
      trySize = minTextSize;
      break;
    }
    this.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX, trySize);
  }
  this.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX, trySize);
}
}

@Override
protected void onTextChanged(final CharSequence text, final int start,
    final int before, final int after) {
  refitText(text.toString(), this.getWidth());
}

@Override
protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
  if (w != oldw) {
    refitText(this.getText().toString(), w);
  }
}

@Override
protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
  int parentWidth = MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec);
  refitText(this.getText().toString(), parentWidth);
}

public float getMinTextSize() {
  return minTextSize;
}

public void setMinTextSize(int minTextSize) {
  this.minTextSize = minTextSize;
}

public float getMaxTextSize() {
  return maxTextSize;
}

public void setMaxTextSize(int minTextSize) {
  this.maxTextSize = minTextSize;
}

private float minTextSize;
private float maxTextSize;

}

Ayrıca genişliği ayarlanır:

android:layout_width="match_parent"
Cevap 19/12/2013 saat 14:48
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more