Python süper sınıf yansıma

oy
30

Ben Python kodunuz varsa

class A():
  pass
class B():
  pass
class C(A, B):
  pass

ve ben sınıf var C, içinden yineleme için bir yol sınıflandırılır (süper olmadığını mı olduğunu Ave B)? Pseudocode gibi bir şey:

>>> magicGetSuperClasses(C)
(<type 'A'>, <type 'B'>)

Bir çözüm için olmak görünüyor modülü incelemek ve getclasstreefonksiyonunu.

def magicGetSuperClasses(cls):
  return [o[0] for o in inspect.getclasstree([cls]) if type(o[0]) == type]

ancak bu hedefe ulaşmak için bir Pythonian yoludur?

Oluştur 25/08/2008 saat 10:06
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


4 cevaplar

oy
36

C.__bases__ Süper sınıfların bir dizidir, bu nedenle bu kadar sevdiği varsayımsal işlevi uygulamak olabilir:

def magicGetSuperClasses(cls):
 return cls.__bases__

Ama sadece başvurmak daha kolay olacağını hayal cls.__bases__çoğu durumda doğrudan.

Cevap 25/08/2008 saat 10:22
kaynak kullanıcı

oy
11

@John: Snippet'iniz çalışmıyor - iadelerinizde sınıfı (aynı zamanda metaclasses olarak bilinir) temel sınıflar. Gerçekten sadece istiyorum cls.__bases__:

class A: pass
class B: pass
class C(A, B): pass

c = C() # Instance

assert C.__bases__ == (A, B) # Works
assert c.__class__.__bases__ == (A, B) # Works

def magicGetSuperClasses(clz):
 return tuple([base.__class__ for base in clz.__bases__])

assert magicGetSuperClasses(C) == (A, B) # Fails

Eğer kullanabilirsiniz 2.4+ Python kullanıyorsanız Ayrıca, jeneratör ifadeleri yerine ([] yoluyla) bir liste oluşturmak yerine, daha sonra bir demet haline (via çevirerek tuple). Örneğin:

def get_base_metaclasses(cls):
  """Returns the metaclass of all the base classes of cls."""
  return tuple(base.__class__ for base in clz.__bases__)

Yani biraz kafa karıştırıcı bir örnek, ama genexps genellikle kolay ve serindir. :)

Cevap 29/08/2008 saat 20:30
kaynak kullanıcı

oy
4

Incelemek modül, iyi bir başlangıç oldu kullanmak getmro işlevi:

yöntem çözünürlüğü sırayla, cls'ye dahil sınıf CLS temel sınıflar, bir başlığın döndürür. Hiçbir sınıf bir zamanlar bu başlığın birden fazla yerde geçiyor. ...

>>> class A: pass
>>> class B: pass
>>> class C(A, B): pass
>>> import inspect
>>> inspect.getmro(C)[1:]
(<class __main__.A at 0x8c59f2c>, <class __main__.B at 0x8c59f5c>)

Döndürülen başlığın ilk unsurudur Csadece bunu göz ardı edebilirsiniz.

Cevap 16/02/2009 saat 11:27
kaynak kullanıcı

oy
2

hangi süper içinde () kullanabilirsiniz sınıfları çağırır sipariş bilmek gerekiyorsa C.__mro__ve gerekmez inspectbu nedenle.

Cevap 16/02/2009 saat 17:38
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more