Nasıl Startup.cs içinde CamelCasePropertyNamesContractResolver eklenir?

oy
24

İşte benim olduğu Configurezaman gelen yöntem Startupsınıfa.

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
  // Setup configuration sources
  var configuration = new Configuration();
  configuration.AddJsonFile(config.json);
  configuration.AddEnvironmentVariables();

  // Set up application services
  app.UseServices(services =>
  {
    // Add EF services to the services container
    services.AddEntityFramework()
      .AddSqlServer();

    // Configure DbContext
    services.SetupOptions<DbContextOptions>(options =>
    {
      options.UseSqlServer(configuration.Get(Data:DefaultConnection:ConnectionString));
    });

    // Add Identity services to the services container
    services.AddIdentitySqlServer<ApplicationDbContext, ApplicationUser>()
      .AddAuthentication();

    // Add MVC services to the services container
    services.AddMvc();
  });

  // Enable Browser Link support
  app.UseBrowserLink();

  // Add static files to the request pipeline
  app.UseStaticFiles();

  // Add cookie-based authentication to the request pipeline
  app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions
  {
    AuthenticationType = ClaimsIdentityOptions.DefaultAuthenticationType,
    LoginPath = new PathString(/Account/Login),
  });

  // Add MVC to the request pipeline
  app.UseMvc(routes =>
  {
    routes.MapRoute(
      name: default, 
      template: {controller}/{action}/{id?},
      defaults: new { controller = Home, action = Index });

    routes.MapRoute(
      name: api,
      template: {controller}/{id?});
  });
}

Nerede erişebilir HttpConfigurationbelirlerim diye, örneği CamelCasePropertyNamesContractResolverben WebAPI 2'de yaptığı gibi:

var formatterSettings = config.Formatters.JsonFormatter.SerializerSettings;
formatterSettings.Formatting = Formatting.None;
formatterSettings.ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver();
Oluştur 15/10/2014 saat 23:53
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
40

Değiştir services.AddMvc();aşağıdaki ile.

services.AddMvc().SetupOptions<MvcOptions>(options =>
{
  int position = options.OutputFormatters.FindIndex(f => 
                  f.Instance is JsonOutputFormatter);

  var settings = new JsonSerializerSettings()
  {
    ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver()
  };
  var formatter = new JsonOutputFormatter(settings, false);

  options.OutputFormatters.Insert(position, formatter);
});

GÜNCELLEŞTİRME

ASP.NET güncel sürümüyle Bunu yapmak gerekir.

services.AddMvc().Configure<MvcOptions>(options =>
{
  options.OutputFormatters
        .Where(f => f.Instance is JsonOutputFormatter)
        .Select(f => f.Instance as JsonOutputFormatter)
        .First()
        .SerializerSettings
        .ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver();
});

GÜNCELLEME 2

Visual Studio 2015 RTM, aşağıdaki kod eserleri ile dağıtılmaktadır ASP.NET 5 beta5 ile

services.AddMvc().Configure<MvcOptions>(options =>
{
  options.OutputFormatters.OfType<JsonOutputFormatter>()
      .First()
      .SerializerSettings
      .ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver();
});

GÜNCELLEME 3

ASP.NET 5 beta7 ile kod çalışmalarını takip

services.AddMvc().AddJsonOptions(opt =>
{
  opt.SerializerSettings.ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver();
});

RC2 GÜNCELLEME

MVC artık varsayılan olarak deve vaka adları ile JSON serializes. Bu duyuruyu inceleyin. https://github.com/aspnet/Announcements/issues/194

Cevap 16/10/2014 saat 09:07
kaynak kullanıcı

oy
23

Yapılandırma işlevi Startup.cs olarak, ConfigureServices çalışması için aşağıdaki ekleyin, Beta 7 için Beta 6 ya da 7 ya da içinde services.AddMvc () çıkarıldı:

services.AddMvc().AddJsonOptions(options =>
{
  options.SerializerSettings.ContractResolver = 
    new CamelCasePropertyNamesContractResolver();
});
Cevap 16/09/2015 saat 19:50
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more