JavaScript hesapla () Firefox ve Safari'de çalışmıyor Fonksiyon

oy
1

JavaScript in hesaplayın () işlevini kullanarak bazı temel hesaplamaları yapan bir formu olarak kurduğunuz. Bu değiştirdiğinizde, litre ve toplam miktar güncellenmelerini MİKTAR için 5 seçeneğini kutuları vardır.

paslanmaz krom ve Opera mükemmel çalışıyor ancak hiçbir şey yapmaz! Firefox ve Safari'de.

- Burada kontrol edebilirsiniz  http://jsfiddle.net/bksuru/ajsggpcg/


HTML:

<table width=100% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
 <tr>
  <td height=60 colspan=5 valign=top><h2>Variants:</h2></td>
  </tr>
 <tr>
  <td height=40 align=left><div class=variant>Flowers:</div></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Size<select name=flowers_size id=flsz type=text size=1 class=select2 tabindex=1 ><option selected=selected>200 ML</option></select></label></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Price<input name=flowers_price type=text class=input5 id=flpr tabindex=1 value=MRP 1495.00 readonly=readonly /></label></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Quantity<select name=flowers_quantity id=flqt type=text size=1 class=select3 tabindex=1 oninput=calculate()>
   <option value=0>0</option>
   <option value=1>1</option>
   <option value=2>2</option>
   <option value=3>3</option>
   <option value=4>4</option>
  </select></label></td>
  <td height=45 align=right><label>Litres<input name=flowers_litres type=text class=input6 id=fllt tabindex=1 value=0.000 readonly=readonly /></label></td>
 </tr>
 <tr>
  <td height=40 align=left><div class=variant>Fruits:</div></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Size<select name=fruits_size id=frsz type=text size=1 class=select2 tabindex=1 ><option selected=selected>200 ML</option></select></label></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Price<input name=fuits_price id=frpr type=text class=input5 tabindex=1 value=MRP 1295.00 readonly=readonly />
  </label></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Quantity<select name=fruits_quantity id=frqt type=text class=select3 size=1 tabindex=1 oninput=calculate()>
    <option value=0>0</option>
    <option value=1>1</option>
    <option value=2>2</option>
    <option value=3>3</option>
    <option value=4>4</option>
   </select>
  </label></td>
  <td height=45 align=right><label>Litres<input name=fruit_litres id=frlt type=text class=input6 tabindex=1 value=0.000 readonly=readonly />
  </label></td>
 </tr>
 <tr>
  <td height=40 align=left><div class=variant>Plantations:</div></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Size<select name=flowers_size id=flsz type=text size=1 class=select2 tabindex=1 ><option selected=selected>200 ML</option></select></label></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Price<input name=flowers_price id=plpr type=text class=input5 tabindex=1 value=MRP 1195.00 readonly=readonly />
  </label></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Quantity<select name=flowers_quantity id=plqt size=1 class=select3 tabindex=1 oninput=calculate()>
    <option value=0>0</option>
    <option value=1>1</option>
    <option value=2>2</option>
    <option value=3>3</option>
    <option value=4>4</option>
   </select>
  </label></td>
  <td height=45 align=right><label>Litres<input name=plantations_litres id=pllt type=text class=input6 tabindex=1 value=0.000 readonly=readonly />
  </label></td>
 </tr>
 <tr>
  <td height=40 align=left><div class=variant>Vegetables:</div></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Size<select name=vegetables_size id=vesz type=text size=1 class=select2 tabindex=1 ><option selected=selected>200 ML</option></select></label></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Price<input name=vegetables_price id=vepr type=text class=input5 tabindex=1 value=MRP 995.00 readonly=readonly />
  </label></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Quantity<select name=vegetables_quantity id=veqt size=1 class=select3 tabindex=1 oninput=calculate()>
    <option value=0>0</option>
    <option value=1>1</option>
    <option value=2>2</option>
    <option value=3>3</option>
    <option value=4>4</option>
   </select>
  </label></td>
  <td height=45 align=right><label>Litres<input name=vegetables_quantity type=text class=input6 id=velt tabindex=1 value=0.000 readonly=readonly />
  </label></td>
 </tr>
 <tr>
  <td height=40 align=left><div class=variant>Cereals:</div></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Size<select name=cereals_size id=cesz type=text size=1 class=select2 tabindex=1 ><option selected=selected>200 ML</option></select></label></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Price<input name=cereals_price id=cepr type=text class=input5 tabindex=1 value=MRP 895.00 readonly=readonly />
  </label></td>
  <td height=45 align=right style=padding-right:14px;><label>Quantity<select name=cereals_quantity id=ceqt size=1 class=select3 tabindex=1 oninput=calculate()>
    <option value=0>0</option>
    <option value=1>1</option>
    <option value=2>2</option>
    <option value=3>3</option>
    <option value=4>4</option>
   </select>
  </label></td>
  <td height=45 align=right><label>Litres<input name=cereals_litres id=celt type=text class=input6 tabindex=1 value=0.000 readonly=readonly />
  </label></td>
 </tr>
 <tr>
  <table width=100% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class=total>
 <tr>
  <td align=left valign=middle><label class=variant>Total Amount:<input name=total_amount type=text class=input7 id=tamt tabindex=1 value=MRP 0.00 readonly=readonly /></label></td>
  <td align=right valign=middle><input name=Submit type=button class=button value=SUBMIT/></td>
 </tr>
</table>
  </tr>
  </table>

JAVASCRIPT:

function calculate() {
    var flowersSize = 200;
    var flowersPrice = 1495;

    var fruitsSize = 200;
    var fruitsPrice = 1295; 

    var plantationsSize = 200;
    var plantationsPrice = 1195;  

    var vegetablesSize = 200;
    var vegetablesPrice = 995; 

    var cerealsSize = 200;
    var cerealsPrice = 895; 

    var flowersQuantity = flqt.options[flqt.selectedIndex].value;
    var fruitsQuantity = frqt.options[frqt.selectedIndex].value;
    var plantationsQuantity = plqt.options[plqt.selectedIndex].value;
    var vegetablesQuantity = veqt.options[veqt.selectedIndex].value;
    var cerealsQuantity = ceqt.options[ceqt.selectedIndex].value;

    var flowersLitres = flowersSize * flowersQuantity / 1000;
    var fruitsLitres = fruitsSize * fruitsQuantity / 1000;
    var plantationsLitres = plantationsSize * plantationsQuantity / 1000;
    var vegetablesLitres = vegetablesSize * vegetablesQuantity / 1000;
    var cerealsLitres = vegetablesSize * cerealsQuantity / 1000;

    flowersLitres = parseFloat(Math.round(flowersLitres * 100) / 100).toFixed(3);
    fruitsLitres = parseFloat(Math.round(fruitsLitres * 100) / 100).toFixed(3);
    plantationsLitres = parseFloat(Math.round(plantationsLitres * 100) / 100).toFixed(3);
    vegetablesLitres = parseFloat(Math.round(vegetablesLitres * 100) / 100).toFixed(3);
    cerealsLitres = parseFloat(Math.round(cerealsLitres * 100) / 100).toFixed(3);

    fllt.value = flowersLitres;
    frlt.value = fruitsLitres;
    pllt.value = plantationsLitres;
    velt.value = vegetablesLitres;
    celt.value = cerealsLitres;

    var totalAmount = flowersQuantity * flowersPrice + fruitsQuantity * fruitsPrice + plantationsQuantity * plantationsPrice + vegetablesQuantity * vegetablesPrice + cerealsQuantity * cerealsPrice;

    totalAmount = parseFloat(Math.round(totalAmount * 100) / 100).toFixed(2);

    tamt.value = MRP+ +totalAmount.toString().replace(/,/g, ).replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ,);
  }  

Herhangi bir yardım çok takdir edilmektedir.

Teşekkürler!

BK Suru

Oluştur 26/02/2015 saat 06:29
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
1

Kullandığınız onInputolayı. Bu olay içindir inputve textareaöğeleri. Değil select unsurlar.
Daha spesifik olarak

<input type="password">
<input type="search">
<input type="text">
<textarea>

Kullanım onChangeyerine olayı.

Görünüşe göre bazı tarayıcı desteği yapmak onInputdiğer elemanların üzerinde ama bu bir standart değil.

Düzenleme (Ek örnek):

<select name="flowers_quantity" ... oninput="calculate()">

bunu değiştirin:

<select name="flowers_quantity" ... onchange="calculate()">
Cevap 26/02/2015 saat 06:34
kaynak kullanıcı

oy
0

Sadece yöntem değiştirmek oninput için onChange

Cevap 26/02/2015 saat 06:35
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more