Asp.net içinde HSL nasıl kullanılacağı

oy
18

Hangi araçlar .net HSL renk ile çalışmak için kullanılır?

Oluştur 05/08/2008 saat 23:40
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


3 cevaplar

oy
14

Bu ColorRGB sınıf ve System.Drawing.Color gelen örtük dönüşümlerin yanı sıra almak ve HSL ayarlamak için yollar sağlar. Bu mükemmel bir örnek dayanıyor GeekMonkey.com .

using System;
using System.Drawing;

namespace RMA.Drawing
{
 public class ColorRGB
 {
  public byte R;
  public byte G;
  public byte B;
  public byte A;

  public ColorRGB()
  {
   R = 255;
   G = 255;
   B = 255;
   A = 255;
  }

  public ColorRGB(Color value)
  {
   this.R = value.R;
   this.G = value.G;
   this.B = value.B;
   this.A = value.A;
  }

  public static implicit operator Color(ColorRGB rgb)
  {
   Color c = Color.FromArgb(rgb.A, rgb.R, rgb.G, rgb.B);
   return c;
  }

  public static explicit operator ColorRGB(Color c)
  {
   return new ColorRGB(c);
  }

  // Given H,S,L in range of 0-1
  // Returns a Color (RGB struct) in range of 0-255
  public static ColorRGB FromHSL(double H, double S, double L)
  {
   return FromHSLA(H, S, L, 1.0);
  }

  // Given H,S,L,A in range of 0-1
  // Returns a Color (RGB struct) in range of 0-255
  public static ColorRGB FromHSLA(double H, double S, double L, double A)
  {
   double v;
   double r, g, b;

   if (A > 1.0)
    A = 1.0;

   r = L;  // default to gray
   g = L;
   b = L;
   v = (L <= 0.5) ? (L * (1.0 + S)) : (L + S - L * S);

   if (v > 0)
   {
    double m;
    double sv;
    int sextant;
    double fract, vsf, mid1, mid2;

    m = L + L - v;
    sv = (v - m) / v;
    H *= 6.0;
    sextant = (int)H;
    fract = H - sextant;
    vsf = v * sv * fract;
    mid1 = m + vsf;
    mid2 = v - vsf;

    switch (sextant)
    {
     case 0:
      r = v;
      g = mid1;
      b = m;
      break;

     case 1:
      r = mid2;
      g = v;
      b = m;
      break;

     case 2:
      r = m;
      g = v;
      b = mid1;
      break;

     case 3:
      r = m;
      g = mid2;
      b = v;
      break;

     case 4:
      r = mid1;
      g = m;
      b = v;
      break;

     case 5:
      r = v;
      g = m;
      b = mid2;
      break;
    }
   }

   ColorRGB rgb = new ColorRGB();
   rgb.R = Convert.ToByte(r * 255.0f);
   rgb.G = Convert.ToByte(g * 255.0f);
   rgb.B = Convert.ToByte(b * 255.0f);
   rgb.A = Convert.ToByte(A * 255.0f);
   return rgb;
  }

  // Hue in range from 0.0 to 1.0
  public float H
  {
   get
   {
    // Use System.Drawing.Color.GetHue, but divide by 360.0F 
    // because System.Drawing.Color returns hue in degrees (0 - 360)
    // rather than a number between 0 and 1.
    return ((Color)this).GetHue() / 360.0F;
   }
  }

  // Saturation in range 0.0 - 1.0
  public float S
  {
   get
   {
    return ((Color)this).GetSaturation();
   }
  }

  // Lightness in range 0.0 - 1.0
  public float L
  {
   get
   {
    return ((Color)this).GetBrightness();
   }
  }
 }
}
Cevap 29/09/2008 saat 04:37
kaynak kullanıcı

oy
13

GetHue, GetSaturation ve GetBrightness: Renk yapı üç yöntem sunar.

Bob Powell bir yazdı bu ilginç parça birkaç yıl önce.

Tuhaf tarihsel not - "HSL" (ve ilgili "HSV") 70'lerde Xerox'un Palo Alto Research Center'da (PARC) kaynaklanan birçok şeyden biri, nezaket Alvy Ray Smith .

Cevap 06/08/2008 saat 02:55
kaynak kullanıcı

oy
6

secretGeek cevabı ek olarak, bir HSL değerlerinden renk (veya tersi), ayrıca bu yerli işlev çağrıları (Visual Basic örnek kodu) kullanabilirsiniz almak için:

Public Declare Sub ColorRGBToHLS Lib "shlwapi.dll" _
                  (ByVal clrRGB As UInteger, _
                   ByRef pwHue As Short, _
                   ByRef pwLuminance As Short, _
                   ByRef pwSaturation As Short)
Public Declare Function ColorHLSToRGB Lib "shlwapi.dll" _
                    (ByVal wHue As Short, _
                     ByVal wLuminance As Short, _
                     ByVal wSaturation As Short) As UInteger

(kullanarak ColorTranslator.ToWin32ve ColorTranslator.FromWin32geçerken renk bağımsız değişken / sonuç alma /)

Cevap 24/03/2010 saat 00:14
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more