Future.get () ve InterruptedException Asenkron diş

oy
1

Im HttpClient İLE benim uygulamada asenkron diş kullanarak. Ben şöyle Gelecek Api'si ile arama yapmak

mStrResults = (String) rssFuture.get();

Bu çağrı benim çağrılabilir httpclient () yöntemine çağrı dönen bir html dizesi almaya çalışır.

Ne ben ancak yapmak istediğim çağrı () yöntemini yürütülürken olsun yöntemi çok uzun beklemek olmamasını sağlamak olduğunu. Sadece bir InterruptedException catch bloğu ile surround rssFuture.get () veya onu ok çağrılırken i bir zaman aşımı parametresi geçmesi gerekir mi?

Ayrıca bu yüzden özel bir değer ayarlayabilirsiniz eğer asenkron parçacığı bir InterruptedException atmadan önce bekleyip bir varsayılan zaman vardır?

Oluştur 09/12/2008 saat 13:44
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
2

Sen Future kullanmalıdır. (uzun zaman aşımı, TIMEUNIT birimi) olsun ve TimeoutException yakalamak. Get () için varsayılan zaman aşımı yoktur, bu bekleyecek sonsuza .

Future.get çağıran iş parçacığı () kesilir sürece InterruptedException atılan edilmeyecektir.

Cevap 09/12/2008 saat 14:07
kaynak kullanıcı

oy
3

Sen çağrılırken bir zaman aşımı parametresi geçirmesi gerektiğini rssFuture.get()ve TimeoutException yakalamak. İplik çalışan eğer bir InterruptedException sadece olur senin callile içeri dalar Thread.interruptAraman yöntemiyle ya cancel(true)Gelecek obj yöntemi.

Cevap 09/12/2008 saat 14:12
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more