Bir sütun (erişim db) varsayılan değerleri ekleme

oy
3

Nasıl Access'te bir tablonun bir sütuna Varsayılan Değeri eklemek için yapabilirim? Bu talimat kullanın:

ALTER TABLE Tabella ADD Campo Double DEFAULT 0
ALTER TABLE Tabella ADD Campo Double DEFAULT (0)
ALTER TABLE Tabella ADD Campo DEFAULT 0
ALTER TABLE Tabella ADD Campo DEFAULT (0)
ALTER TABLE Tabella ADD Campo SET DEFAULT 0
ALTER TABLE Tabella ADD Campo SET DEFAULT (0)

ancak bunların hepsi hataya neden. Bunu yapmak için nasıl yapabiliriz?

Oluştur 09/12/2008 saat 13:53
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


4 cevaplar

Cevap 09/12/2008 saat 13:58
kaynak kullanıcı

oy
2

Gönderen MSDN :

DEFAULT deyimi sadece Erişim OLE DB sağlayıcı ve ADO ile çalıştırılabilir. Erişim SQL Kullanıcı arayüzü üzerinden kullanılan eğer bir hata mesajı döndürür.

Ne yaptığını Sooo ... Bize biraz daha söz ve nasıl SQL yürütme değil mi?

Ve neden tablo tasarımcı kullanmıyorsunuz?

Cevap 09/12/2008 saat 13:59
kaynak kullanıcı

oy
0

Sen yok insert yeni bir varsayılan değer yapmanız gerekenler değiştirmek varolan bir.

Yukarıda bağlantılı cevap olarak aklı başında bir SQL lezzet İlk anahtar Erişim, o zaman söyleyebiliriz:

alter table Tabella alter column Campo Double DEFAULT 0
Cevap 09/12/2008 saat 14:06
kaynak kullanıcı

oy
0

Ben tablolar Erişim yeni alanlar + varsayılan değerleri eklemek için bu tipik Erişim fonksiyonu var :. Zaten tablosunda var yoksa alan eklenir.

Public Function addNewField( _
  m_tableName as string, _
  m_fieldName As String, _
  m_fieldType As Long, _   'check syntax of .createField method for values'
  m_fieldLength As Long, _  'check syntax of .createField method for values'
  Optional m_defaultValue As Variant = Null)

Dim myTable As DAO.TableDef
Dim myField As DAO.Field

On Error GoTo addNewField_error

Set myTable = currentDb.TableDefs(m_tableName)
Set myField = myTable.CreateField(m_fieldName, m_fieldType, m_fieldLength)

If Not IsNull(m_defaultValue) Then
  myField.DefaultValue = m_defaultValue
End If

myTable.Fields.Append myField

Set myTable = Nothing
Set myField = Nothing

Exit Function

addNewField_error:
If Err.Number = 3191 Or Err.Number = 3211 Then
  'The field already exists or the table is opened'
  'nothing to do but exit the function'
Else
  debug.print Err.Number & " - " & Error$
End If

End Function
Cevap 09/12/2008 saat 14:31
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more