pygame çizilmiş çevreleri karıştırmak için nasıl

oy
4

Burada bir gibi bir uygulama oluşturmak çalışıyorum:

http://www.eigenfaces.com/

pygame ile çizilmiş çakışan daireden oluşan Temelde çok. Onları yarı saydam hale getirmek için nasıl harman çevreler çözemiyorum. Yani renkler yoluyla göstermek Çakışan etmektir. Kodum şu ana kadar şudur:

import sys, random, time
import pygame
from pygame.locals import *
from pygame import draw

rand = random.randint

pygame.init( )

W = 320
H = 320
size = (W, H)

screen = pygame.display.set_mode(size)

run = True
while 1:

  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.KEYDOWN: 
      if event.key == pygame.K_SPACE :
        run = not run
      else:
        sys.exit()
  if run:
    xc = rand(1, W)
    yc = rand(1, H)
    rc = rand(1, 25)

    red = rand(1, 255)
    grn = rand(1, 255)
    blu = rand(1, 255)

    draw.circle(screen, (red, grn, blu, 200), (xc, yc), rc, 0)

    pygame.display.flip()
Oluştur 09/12/2008 saat 15:09
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
6

Görüntülü olmayan bir yüzeye çekme ve ayar colorkey ve ayarlanan alfa işlevlerini birleştirerek çalışmak için var.

import pygame
from pygame.locals import *

TRANSPARENT = (255,0,255)
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((500,500))

surf1 = pygame.Surface((200,200))
surf1.fill(TRANSPARENT)
surf1.set_colorkey(TRANSPARENT)
pygame.draw.circle(surf1, (0,0,200,100),(100,100), 100)

surf2 = pygame.Surface((200,200))
surf2.fill(TRANSPARENT)
surf2.set_colorkey(TRANSPARENT)
pygame.draw.circle(surf2, (200,0,0,100),(100,100), 100)

surf1.set_alpha(100)
surf2.set_alpha(100)

while True:
  screen.fill((255,255,255))

  for event in pygame.event.get():
      if event.type == QUIT:
      pygame.quit()

  screen.blit(surf1, (100,100,100,100))
  screen.blit(surf2, (200,200,100,100))
  pygame.display.flip()

PS ayrıca (blit koyabilirsiniz harman bayrakları) argümanları var: Pygame.org - Surface.blit

Cevap 09/12/2008 saat 17:17
kaynak kullanıcı

oy
3

Dave benim. eigenfaces.com de görüntülerin yaratıcısı. Denemelerinizde iyi şanslar. Burada kod yayınladı:

http://www.eigenfaces.com/

bu kullanım olursa bana bildirin.

Bu arada .. Ben de burada yaklaşık 1000 nesillere her biri ile yaklaşık 20 karedir ... film ile denemişlerdir:

http://www.eigenfaces.com/img/morphs/anim-100x20.gif

Cevap 09/12/2008 saat 21:32
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more