C # nslookup kabuk çıkış yakalama

oy
6

Ben otomatikleştirmek ve C # yakalamak istediğiniz bir komut satırı süreç var.

Komut satırında, ben yazın:

nslookup

Bu bana> istemini veren bir kabuk başlattı. isteminde, ben sonra yazın:

ls -a mydomain.local

Bu benim birincil DNS sunucusu ve bağlı oldukları fiziksel makinelerden yerel CNAME'ler bir listesini döndürür.

Ne yapmak istiyorsunuz C # bu işlemi otomatik olduğunu. Bu basit bir komut olsaydı, ben sadece Process.StartInfo.RedirectStandardOutput = true kullanmak istiyorsunuz, ancak ikinci adımın gereksinimi beni açma edilir.

Oluştur 09/12/2008 saat 16:37
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


3 cevaplar

oy
7

ProcessStartInfo si = new ProcessStartInfo("nslookup");
si.RedirectStandardInput = true;
si.RedirectStandardOutput = true;
Process nslookup = new Process(si);
nslookup.Start();
nslookup.StandardInput.WriteLine("ls -a mydomain.local");
nslookup.StandardInput.Flush();
// use nslookup.StandardOutput stream to read the result. 
Cevap 09/12/2008 saat 16:48
kaynak kullanıcı

oy
2

Eğer sordu, ama ben bir kez ne yaptığını yaptım bir uygulamayı yazdı için değil. Sonunda çok daha hızlı olduğu ortaya çıktı DNS aramalarını, yapmak için bir .NET kitaplığı kullanarak taşındı.

Ben kullanılan eminim bu kütüphaneyi CodeProject sitesinden.

Cevap 09/12/2008 saat 17:27
kaynak kullanıcı

oy
1

Bu eski bir tanesidir biliyorum, ama yine de katkıda bulunmak istiyorum. Ben IPv4 bizim etki alanındaki bir bilgisayarından adresleri almak ve DNS sunucu / ipv6 adresleri gibi diğer bilgileri dışında Şerit "NsLookup Hostname Sunucusu" dan kabuk çıktı kullanılır ..

Bu tür hızlı bir şekilde yapılır ancak kabuk C # nslookup yöntemle inşa kullanacağı konusunda başarısız olursa eklenen bir yük devretme da var, çalışıyor.

oldukça uzun ama harici kitaplık kullanmadan veya DNS sunucusu seçme izni vermez olarak nslookup işlevi inşa kullanmadan kabuğundan ipv4 okumam imkanı verdi.

Eğer ortada eğer döngüler hakkında merak ediyorsanız, daha şık çözümler olabilir ama benim kişisel kullanım için bu nedenle, 4 kata kadar test, bu da olur oldukça iyi, bizim etki alanındaki en barındıran 2 ipv6 ve 2 ipv4 döndü .

Bu yardımcı Umut ..

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    IPAddress[] ips = NsLookup(computername, dnsserver);

    txtResult.Text = string.Empty;
    if (ips != null)
    {
      txtResult.Text = ips[0].ToString();
      txtResult.Text += Environment.NewLine;
      if (ips[1] != null)
      {
        txtResult.Text += ips[1].ToString();
      }
      else
      {

      }
    }
    else
    {
      txtResult.Text = "No IP found";
    }

  }  public IPAddress[] NsLookup(string computername, string domaincontroller)
  {

    IPAddress[] ips = new IPAddress[2];

    try
    {
      // Creating streamreaders to read the output and the errors
      StreamReader outputReader = null;
      StreamReader errorReader = null;

      string nslookup = @"C:\Windows\System32\Nslookup.exe";

      try
      {
        // Setting process startupinfo
        ProcessStartInfo processStartInfo = new ProcessStartInfo(nslookup, computername + " " + domaincontroller);
        processStartInfo.ErrorDialog = false;
        processStartInfo.UseShellExecute = false;
        processStartInfo.RedirectStandardError = true;
        processStartInfo.RedirectStandardInput = true;
        processStartInfo.RedirectStandardOutput = true;
        processStartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimized;

        // Starting Process
        Process process = new Process();
        process.StartInfo = processStartInfo;
        bool processStarted = process.Start();

        if (processStarted)
        {
          // Catching the output streams
          outputReader = process.StandardOutput;
          errorReader = process.StandardError;

          string errorresult = errorReader.ReadLine();

          errorReader.Close();


          if (errorresult != null)
          {
            // Failure got thrown in NsLookup Streamreading, try build-in Method
            try
            {
              ips = Dns.GetHostAddresses(computername);
              return ips;
            }
            catch
            {
              return null;
            }
        }
        else
        {
          // Clearing out all the values before the addresses.
          outputReader.ReadLine();
          outputReader.ReadLine();
          outputReader.ReadLine();
          outputReader.ReadLine();

          // Reading and Verifying the first outputline (the address is found after "Addresses: ") - 2 part of the array is taken (after second space)
          string outputline = outputReader.ReadLine();
          string[] outputlineaftersplit = outputline.Split(' ');
          string ipfortesting = outputlineaftersplit[2].Trim();

          if (verifyIP(ipfortesting) != null)   // First entry is ipv4
          {
            ips[0] = verifyIP(ipfortesting);

            outputline = outputReader.ReadLine();
            ipfortesting = outputline.Trim();

            if (verifyIP(ipfortesting) != null) // First and second entry are ipv4
            {
              ips[1] = verifyIP(ipfortesting);
              return ips;
            }
            else
            {
              return ips;
            }
          }
          else
          {
            outputline = outputReader.ReadLine();
            ipfortesting = outputline.Trim();

            if (verifyIP(ipfortesting) != null)
            {
              ips[0] = verifyIP(ipfortesting);

              outputline = outputReader.ReadLine();
              ipfortesting = outputline.Trim();

              if (verifyIP(ipfortesting) != null)
              {
                ips[0] = verifyIP(ipfortesting);

                outputline = outputReader.ReadLine();
                ipfortesting = outputline.Trim();

                if (verifyIP(ipfortesting) != null)
                {
                  ips[1] = verifyIP(ipfortesting);
                  return ips;
                }
                else
                {
                  return ips;
                }

              }
              else
              {
                return ips;
              }
            }
            else
            {
              outputline = outputReader.ReadLine();
              ipfortesting = outputline.Trim();

              if (verifyIP(ipfortesting) != null)
              {

                ips[0] = verifyIP(ipfortesting);

                outputline = outputReader.ReadToEnd();
                ipfortesting = outputline.Trim();

                if (verifyIP(ipfortesting) != null)
                {
                  ips[1] = verifyIP(ipfortesting);
                  return ips;
                }
                else
                {
                  return ips;
                }

              }
              else
              {
                ips = null;
                return ips;
              }
            }
          }
        }
        }

        else
        {
          // Failure got thrown in NsLookup Streamreading, try build-in Method
          try
          {
            ips = Dns.GetHostAddresses(computername);
            return ips;
          }
          catch
          {
            return null;
          }
        }
      }
      catch
      {
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("ERROR 1");
        // Failure got thrown in NsLookup Streamreading, try build-in Method
        try
        {
          ips = Dns.GetHostAddresses(computername);
          return ips;
        }
        catch
        {
          return null;
        }
      }
      finally
      {
        if (outputReader != null)
        {
          outputReader.Close();
        }
      }
    }
    catch
    {
      System.Windows.Forms.MessageBox.Show("ERROR 2");
      // Failure got thrown in NsLookup Streamreading, try build-in Method
      try
      {
        ips = Dns.GetHostAddresses(computername);
        return ips;
      }
      catch
      {
        return null;
      }
    }

  }

  public IPAddress verifyIP(string ipfromreader)
  {
    IPAddress ipresult = null;
    bool isIP = IPAddress.TryParse(ipfromreader, out ipresult);

    if (isIP && (ipresult.AddressFamily != AddressFamily.InterNetworkV6))
    {
      return ipresult;
    }
    else
    {
      return null;
    }
  }


}

}

Cevap 06/07/2011 saat 13:14
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more