Nasıl özel sınıfına QVariant döküm için?

oy
2

Ben, nasıl bu benim kendi nesneye bir QTreeWidgetItem içinde QVariant nesnesi yayın yapabilirsiniz var?

Oluştur 09/12/2008 saat 17:07
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
6

Bir yerde bildirmek gerekir .haşağıdaki dosyaya:

Q_DECLARE_METATYPE(MyStruct)

ve sonra sadece kullanabilirsiniz:

MyStruct s;
QVariant var;
var.setValue(s); // copy s into the variant

// retrieve the value
MyStruct s2 = var.value<MyStruct>();

Burada dokümanlar bakın

Cevap 09/12/2008 saat 17:18
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more