RadioButtonGroup Müşteri Side doğrula

oy
1
<asp:RadioButton GroupName=EndorsementType runat=server ID=rdoAddProperty Text=Add Property to TIV />
<asp:RadioButton GroupName=EndorsementType runat=server ID=rdoRemoveProperty Text=Remove Property from TIV />
<asp:RadioButton GroupName=EndorsementType runat=server ID=rdoChangeProperty Text=Change Property Values />

Ben özel bir uygulamaya düşünüyordum validatorve bir istemci kullanarak JavaScript, (MVC değil, web formları kullanıyorum), RadioButton kimliğini referans fonksiyonu

something like.. 
 if(document.getElementById(<%= rdoAddProperty.ClientId %>).checked == true) && ...

Herkes clientId bilmeden bunu yapmak için bir yol biliyor?

Oluştur 09/12/2008 saat 18:16
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
0

Eğer kimlik sunucusunda depolanan diğer bilgiler bakımından değiştirebilir INamingContainer olduğu gibi forma istemci kimliği söndürmek zorunda kalacaktır.

Cevap 09/12/2008 saat 18:22
kaynak kullanıcı

oy
3

senin radyolar bir DIV gibi bir şey içinde yer alır ve asp çünkü edin: RadioButtons HTML girdi olarak verecek, sen böyle bir şey yapabileceğini:

<script type="text/javascript" language="javascript">
  function Validate()
  {
    var l_elemsRadios = document.getElementById("MyRadios").getElementsByTagName("input");

    if (l_elemsRadios == null)
      return;

    for (var i = 0; i < l_elemsRadios; i++)
    {
      // validate l_elemsRadios[i] through l_elemsRadios[n]
    }
  }
</script>


<div id="MyRadios">
  <input type="radio" name="EndorsementType" value="Remove Property from TIV" >Remove Property from TIV
  .
  .
  .
</div>
Cevap 09/12/2008 saat 18:25
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more