Silverlight - Bir listbox.ItemTemplate dinamik bağlama

oy
3

Bu bende var:

<ListBox x:Name=PART_lstAttributes Grid.Row=1 Style={StaticResource GlossyBlackListBox}>
 <ListBox.ItemTemplate>
  <DataTemplate>
    <StackPanel>
     <TextBlock x:Name=txtAttributeName Text={Binding AttributeName}></TextBlock>
    </StackPanel>
  </DataTemplate>                
 </ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>

bu bir koleksiyonumun ÖznitelikAdı özelliğine bağlayıcı unutmayın. Ne istiyorum programlı başka bir şeye AttributeName değiştirecek yapabilmek için. Mümkün mü?

Oluştur 09/12/2008 saat 19:19
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
2

Aşağıdaki çözüm, Veri öğesi etkin bir dize veya ToString olduğunu varsayarsak, bir özellik açıkça bağlayıcı dışarı birlikte çalışacaktır.

 <DataTemplate>
  <StackPanel>
   <TextBlock x:Name="txtAttributeName" Text="{Binding}"></TextBlock>
  </StackPanel>
</DataTemplate>   
Cevap 11/12/2008 saat 05:08
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more