FORTRAN C kodu çağrılıyor

oy
0

Microsoft FORTRAN 5.1 ve Microsoft C Verilen / FORTRAN bu sürümüyle birlikte gelen bağlayıcı ile birlikte C ++ 14.0, bir C işlevi oluşturmak ve FORTRAN uygulamadan aranacak nasıl (yani diğer bağımlılıklar için kullanılmalıdır)?

Oluştur 09/12/2008 saat 19:46
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


3 cevaplar

oy
3

Burada örnek kodla MSDN'de bir makale var: FORTRAN C çağrıları

Cevap 09/12/2008 saat 22:37
kaynak kullanıcı

oy
1

İki seçeneğin var.
1) örnek gösterilebilir

FORTRAN

program ftest
use iso_c_bindings
implicit none
interface
function saythis(a) ! should be subroutine if saythis returns void
import :: c_ptr
type(c_ptr), value :: a
end function saythis
end interface

character(len=80), target :: str
type(c_ptr) cstr
integer :: r

str='Hello World From Fortran' // C_NULL_CHAR
cstr=c_loc(str(1:1))
r=saythis(cstr)

C / C ++

#ifdef __cpluscplus
#include &ltl;cstdio>
using namespace std;
#else
#inlcude <stdio.h>
#endif

#ifdef __GNUC__
#define FORT(func) func ## _
#else
#define FORT(func) __stdcall func ## _
#endif

#ifdef __cpluscplus
extern "C" {
#endif
__declspec(dllexport) int FORT(sayit)(char* c)
{
return printf("%s\n",c);
}

#ifdef __cpluscplus
}
#endif

Bu gcc toolchain w / çalışır. Sen isimleri doğru eşleşme olmadığını görmek için DLL ve fortran nesne koduna dumpbin gerekecek.
Diğer yol benzerdir:

//This is for gcc toolchain
//you'll have to find the symbol conversion yourself
//I think that Visual Studio converts fortran names
//to ALL CAPS so instead of func => _func you'll need func => FUNC

FORTRAN

program ftest
integer aa,bb,cc
common/vari/aa,bb,cc

aa=7
bb=11
cc=0
call dosomething
call dosomethingelse(aa,bb,cc)

C / C ++

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
int _dosomething();
int _dosomethingelse(int*,int*,int*); //all fortran is pass by reference
struct { int aa,bb,cc; } vari;
#ifdef __cplusplus
}
#endif

//function def's go here
//struct vari should be the same memory as common/vari block

COMMAND COMPILE

$>g++ -c ctest.c <br/>
$>gfortran -c ftest.f90 <br/>
$>gfortran *.o -lstdc++ -o test_prog <br/>

Bu yardımcı olur umarım

Cevap 27/02/2009 saat 12:19
kaynak kullanıcı

oy
0

hiç olmamasından geç belki daha iyi. Ben görsel stüdyo 14.0 eşdeğerdir hangi emin değilim visual studio 1. ile 5.1 fortran ms kullanarak hatırlıyorum ama nispeten yeni ve 13 yaşında olduğunu düşünüyorum. Ben 5.1 pencereler 3 için 16bit derleyici olduğu gibi bu kombinasyon olmayan bir marş olduğunu düşünüyorum.

Cevap 31/07/2009 saat 16:06
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more