bir tamsayı temsil limitini: Raylar Göçler olarak, hangi sayıyı için belirtilen geliyor?

oy
19

Raylar Göçler olarak, hangi sayıyı için belirtilen vermez: tamsayı sınırı parametre temsil? o bayt sayısı ya da hane sayısı mı?

yani ben olsaydım şu belirtmek için:

t.integer :coefficient, :limit => 2

Bu SQL veritabanı her tamsayı için iki bayt ayıracağı veya her tamsayı ikiden fazla basamağa sahip olamaz anlamına mı geliyor? Bunun bayt anlamına gelir tahmin ediyorum, ama pozitif değilim.

Teşekkürler!

Oluştur 09/12/2008 saat 20:33
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
28

Göre belgeler , bu için karakter sayısı var :stringve :textsütun ve için bayt sayısı :binaryve :integersütunlar.

Cevap 09/12/2008 saat 20:38
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more