ASP.Net RangeValidator komut yürütmeden önce "$" Kaldır

oy
1

Nasıl çalıştırmak için girişin Onchange senaryoyu zorlayabilir önce RangeValidator senaryosunu?

Kullanıcı bir dolar işareti veya virgül girdiğinde başarısız bir doğrulama engellemek istiyorlar.

function cleanUp(str) {
  re = /^\$|,/g;
  return str.replace(re, ); // remove $ and ,
}

<input type=text id=salary runat=server
onchange=this.value=cleanUp(this.value) />

<asp:RangeValidator ID=salaryValidator 
  runat=server ErrorMessage=Invalid Number
  ControlToValidate=salary Type=Double />

GÜNCELLEME:
Ben aralığını kontrol eder ve döviz RegEx kullanan bir CustomValidator kullanmaya karar verdi. Teşekkür Michael Kniskern.

function IsCurrency(sender, args) {
  var input = args.Value;

  // Check for currency formatting.
  // Expression is from http://regexlib.com/REDetails.aspx?regexp_id=70
  re = /^\$?([0-9]{1,3},([0-9]{3},)*[0-9]{3}|[0-9]+)(.[0-9][0-9])?$/;
  isCurrency = input.match(re);

  if (isCurrency) {
    // Convert the string to a number.
    var number = parseFloat(CleanUp(input));
    if (number != NaN) {
      // Check the range.
      var min = 0;
      var max = 1000000;
      if (min <= number && max >= number) {
        // Input is valid.
        args.IsValid = true;
        return;
      }
    }
  }

  // Input is not valid if we reach this point.
  args.IsValid = false;
  return;
}

function CleanUp(number) {
  re = /^\$|,/g;
  return number.replace(re, ); // remove $ and ,
}    

<input type=text id=salary runat=server />

<asp:CustomValidator ID=saleryValidator ControlToValidate=salary runat=server 
ErrorMessage=Invalid Number ClientValidationFunction=IsCurrency />
Oluştur 09/12/2008 saat 20:37
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


4 cevaplar

oy
0

Senaryoyu kaydederek bunu yapmanın bir yolu vardır; Ancak neden giriş doğru olduğundan emin olmak için bir Normal İfade Validator kullanılmasın?

Ayrıca, Menzil doğrulayıcı değil değişikliği, tarlalarda onBlur js olay yürütür.

Cevap 09/12/2008 saat 20:55
kaynak kullanıcı

oy
3

Eğer bir CustomerValidator kontrolü kullanarak çalıştı ve JS temizleme yöntemleri ve RangeValidator yönteminin özelliklerini birleştirdik var.

Cevap 09/12/2008 saat 21:09
kaynak kullanıcı

oy
0

Sadece bir olduğunu saptadık '' ondalık noktası için, ama bu regex bu noktada herhangi bir karakter kabul anlamına gelir. Sen kullanması gereken \.bu nokta koymak için.

/^\$?([0-9]{1,3},([0-9]{3},)*[0-9]{3}|[0-9]+)(\.[0-9][0-9])?$/
Cevap 17/11/2009 saat 22:45
kaynak kullanıcı

oy
3

Ben bu konuda artırabilir düşünüyorum. Bu virgül ve sent rakam isteğe bağlı hale:

^\$?([0-9]{1,3},?([0-9]{3},?)*[0-9]{3}|[0-9]+)(\.[0-9]{0,2})?$
Cevap 03/03/2011 saat 23:02
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more