önbellek son kullanma kez NHibernate.Caches.MemCache web.config

oy
1

Ben Nhibernate 2.0 GA göç ancak memcached sağlayıcıya önbellek sona ermesini ayarı ile bazı sorunlar var ediyorum.

Ben geçerliliğinin sona ermesi ve 300 saniye için bir varsayılan değeri için özellik olduğunu NHibernate.Caches.MemCache kaynaklarında görüyoruz.

Orada önbellek bölgeler için özellikleri de vardır ama yapılandırma bölümü işleyicisi bunları eşleştirmek için görünmüyor.

Bunun başka bir yolu önbellek son kullanma süreleri o sağlayıcı özgü değildir orada ayarlanır mı -

İşte (bir son ayarlarıyla besbelli olmadan) fonksiyonel web yapılandırma bölümdür.

<memcache>
  <memcached host=127.0.0.1 port=11211/>
  <!-- or multiples -->
</memcache>

<hibernate-configuration xmlns=urn:nhibernate-configuration-2.2>
  <session-factory>
    <property name=show_sql>true</property>
    <property name=connection.provider >NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider</property>
    <property name=dialect>NHibernate.Dialect.MsSql2000Dialect</property>
    <property name=connection.driver_class>NHibernate.Driver.SqlClientDriver</property>
        <!--  <property name=hibernate.cache.provider_class value=NHibernate.Caches.MemCache.MemCacheProvider,NHibernate.Caches.MemCache /> -->
    <property name=connection.connection_string>Data Source=stage2.ripple6.com;Initial Catalog=r6stage;User Id=sa;Password=mworld7650;Application Name=Hibernate;</property>
    <property name=connection.isolation>ReadCommitted</property>
    <property name=cache.use_second_level_cache>true</property>
    <property name=cache.provider_class>NHibernate.Caches.MemCache.MemCacheProvider,NHibernate.Caches.MemCache</property>
    <property name=default_schema >r6stage.dbo</property>
  </session-factory>

</hibernate-configuration>
Oluştur 09/12/2008 saat 23:06
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


3 cevaplar

oy
1

default_expiration kullanın.

<property name="default_expiration" >YOUR_INTERVAL_IN_SECONDS</property>

Ben varsayılan son değer 300 saniye olarak ayarlanır kaynakta gördük. Ama NHibernate yapılandırma dosyası biçimi default_expiration özelliğini ayarlayarak bu değeri geçersiz kılabilir.

Cevap 09/05/2011 saat 07:26
kaynak kullanıcı

oy
0

Bildiğim kadarıyla anladığım kadarıyla, önbellek bitiş zamanı bazı önbellek sağlayıcıları bu desteklemeyen gibi özel sağlayıcısıdır. Ayrıca, bu 60 'lık bir değer bazı durumlarda bir saat ve diğerlerinde bir dakika anlamına durum yok demektir.

Cevap 12/12/2008 saat 16:22
kaynak kullanıcı

oy
-1

süre sonunu kullanın.

<property name="expiration" >YOUR_INTERVAL_IN_SECONDS</property>

Eğer günlük seçeneğiyle uygulamayı çalıştırdığınızda Bundan sonra, görebilirsiniz:

NHibernate.Caches.MemCache.MemCacheClient: 20:57:55,762 DEBUG MemCacheClient:0 - using expiration of YOUR_INTERVAL_IN_SECONDS seconds
Cevap 14/01/2009 saat 20:59
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more