yol dizesi yerel veya uzak makine olup olmadığını belirlemek için yöntem

oy
30

Bir dosya yolu dize yerel makine veya bir uzak sunucuda olup olmadığını belirlemek için, C # veya diğer .NET dili kullanılarak, en iyi yolu nedir?

Bu bir yol dizesi aşağıdaki kullanarak UNC olup olmadığını belirlemek mümkündür:

new Uri(path).IsUnc

gibi yollar hakkında \ veya diğer sürücü harfi, ama ne: O C ile başlayan yollar için harika çalışır:

\\machinename\sharename\directory
\\10.12.34.56\sharename\directory

... nerede hem yerel makineye bakın - bu UNC yolları vardır ama yine de yereldir.

Oluştur 09/12/2008 saat 23:26
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


7 cevaplar

oy
21

Bu ben yaptım nasıl.

  public static bool IsLocal(DirectoryInfo dir)
  {
    foreach (DriveInfo d in DriveInfo.GetDrives())
    {
      if (string.Compare(dir.Root.FullName, d.Name, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) == 0) //[drweb86] Fix for different case.
      {
        return (d.DriveType != DriveType.Network);
      }
    }
     throw new DriveNotFoundException();
  }
Cevap 13/12/2010 saat 19:45
kaynak kullanıcı

oy
15

Orada Bunu yapmanın daha verimli bir yol, ama benim için iş gibi görünüyor bilmiyorum:

  IPAddress[] host;
  IPAddress[] local;
  bool isLocal = false;

  host = Dns.GetHostAddresses(uri.Host);
  local = Dns.GetHostAddresses(Dns.GetHostName());

  foreach (IPAddress hostAddress in host)
  {
    if (IPAddress.IsLoopback(hostAddress))
    {
      isLocal = true;
      break;
    }
    else
    {
      foreach (IPAddress localAddress in local)
      {
        if (hostAddress.Equals(localAddress))
        {
          isLocal = true;
          break;
        }
      }

      if (isLocal)
      {
        break;
      }
    }
  }
Cevap 10/12/2008 saat 00:12
kaynak kullanıcı

oy
12

.NET 3.5 konak var olup olmadığını ekstra çek ile Eric'in cevap versiyonu:

  private bool IsLocalHost(string input)
  {
    IPAddress[] host;
    //get host addresses
    try { host = Dns.GetHostAddresses(input); }
    catch (Exception) { return false; }
    //get local adresses
    IPAddress[] local = Dns.GetHostAddresses(Dns.GetHostName()); 
    //check if local
    return host.Any(hostAddress => IPAddress.IsLoopback(hostAddress) || local.Contains(hostAddress));
  }
Cevap 01/09/2011 saat 10:18
kaynak kullanıcı

oy
6

Aşağıdaki eşlenen sürücüler için ve UNC yolları için çalışmalıdır.

private static bool IsLocalPath(String path)
{
  if (!PathIsUNC(path))
  {
    return !PathIsNetworkPath(path);
  }

  Uri uri = new Uri(path);
  return IsLocalHost(uri.Host); // Refer to David's answer
}

[DllImport("Shlwapi.dll")]
[return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
static extern bool PathIsNetworkPath(String pszPath);

[DllImport("Shlwapi.dll")]
[return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
static extern bool PathIsUNC(String pszPath);
Cevap 19/12/2013 saat 02:19
kaynak kullanıcı

oy
5

Burada benzer bir ihtiyacı ele nasıl.

    internal static bool IsFileRemote(string path)
  {
      if (String.IsNullOrEmpty(path))
      {
        return false;
      }
      if (new Uri(path).IsUnc)
      {
        return true;
      }
      if (new DriveInfo(path).DriveType == DriveType.Network)
      {
        return true;
      }
      return false;
  }
Cevap 19/02/2014 saat 17:08
kaynak kullanıcı

oy
0

Olabilir

var isLocal = Dns.GetHostName() == _host || Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName()).AddressList.Any(i => i.ToString().Equals(_host));
Cevap 06/11/2013 saat 12:10
kaynak kullanıcı

oy
0

Bunu kontrol etmek için tek bir yöntem bilmiyorum. Ancak, Uri karşılaştırabilirsiniz Hostyerel ana bilgisayar adını veya IP adresine birine özelliği.

Sen kullanarak yerel makine adını alabilir:

string hostName = System.Net.Dns.GetHostName()

Daha sonra bu dizeyi geçirerek IP adresleri bir dizi alabilirsiniz:

System.Net.IPAddress[] addresses = System.Net.Dns.GetHostAddresses(hostName);

Uri açın HostNameTypemülkiyet, muhtemelen UriHostNameType.Dnsya UriHostNameType.IPv4adını veya IP adresini eşleştirmek için.

Cevap 10/12/2008 saat 00:00
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more