Varsayılan dizin otomatik değişikliğini önleme

oy
15

Gereğince Emacs docs , bir dosyayı her açtığınızda, Emacs değiştiren default-directorybu dosyayı içeren dizine.

İmleç bu tampon içinde olduğunu ve (örneğin) balçık başlatırsanız Ardından, kullandığı default-directorybalçık için geçerli çalışma dizini olarak. Yeni bir dosyayı açmaya, bu dosyayı açar default-directorybaşlangıç noktası olarak.

Ben edebilmek istiyorum M-x cdveya başka cdbir dizine, sonra başka bir şey isteyene kadar Emacs bu dizinin dışında herhangi bir şeyin benim şimdiki çalışma dizinini değiştirmek zorunda kalmazsınız. Ben Geçerli çalışma dizini içeren bir şey yapıyorum her zaman, bunu ne olursa olsun benim imleç şu anda nerede kümesi neler olduğunu, böylece bu, tüm tamponları arasında küresel olmak istiyorum. Bunu yapmanın bir yolu var mı?

Oluştur 09/12/2008 saat 23:31
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


3 cevaplar

oy
11

Böyle bir şey kullanarak deneyebilirsiniz:

(add-hook 'find-file-hook
     (lambda ()
      (setq default-directory command-line-default-directory)))
Cevap 10/12/2008 saat 00:50
kaynak kullanıcı

oy
4

Başka bir çeşit bağlamak için varsayılan-dizin böyle bir şey için ana dizinleri birinde .dir-locals.el dosyasında örneğin dizin yerel değişkenler gerekli dizine:

((nil . ((default-directory . "~/.emacs.d/"))))
Cevap 17/12/2008 saat 22:59
kaynak kullanıcı

oy
1

Bu şimdiye kadar, ne yazık ki ile geldim en iyisi:

(defun find-file-save-directory ()
  (interactive)
  (setq saved-default-directory default-directory)
  (ido-find-file)
  (setq default-directory saved-default-directory))
(global-set-key "\C-x\C-f" 'find-file-save-directory)

Bu sürece çalışır default-directorydüzgün I önce ayarlanır C-x C-f. Ben yararlı bir yönde beni işaret için Jurta cevabını kabul edeceğim.

Cevap 18/01/2009 saat 19:55
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more