cx_Oracle: nasıl ORA-xxxxx hata numarası alabilirim?

oy
0

try / blok dışında nasıl Oracle hata numarası ayıklamak?

Oluştur 02/09/2008 saat 21:40
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
9

try:
   cursor.execute("select 1 / 0 from dual")
except cx_Oracle.DatabaseError, e:
   error, = e
   print "Code:", error.code
   print "Message:", error.message

Bu aşağıdaki çıkışı sonuçlanır:

Code: 1476
Message: ORA-01476: divisor is equal to zero
Cevap 02/09/2008 saat 21:41
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more