Java Akış Collectors.toMap- nasıl farklı eşzamanlı harita dönüştürmek

oy
1

Ben java 8 akışları ve üzerinde çalışıyorum collectors.collectişlevselliği. Ben bir liste akışı çevirdim Map<String, String >şöyle:

Map<Integer, String> mb = persons.stream()
                  .collect(Collectors.toMap(
                      p -> p.age, 
                      p -> p.name, 
                      (name1, name2) -> name1+;+name2));

Ben içine bu dönüştürebilirsiniz bir yolu var mı concurrentHashMap? Java önceki sürümleri itibariyle bunu bunu yapabilirsiniz Collections.synchronizedMap. Herhangi bir yol akışları ve lambda aracılığıyla bunu yapmak için?

Oluştur 30/11/2016 saat 11:22
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more