ConstraintLayout beta 5 ImageView RecyclerView sorunları ölçekleme

oy
1

Ben güncellendi beri com.android.support.constraint:constraint-layout:1.0.0-beta5I bir kullanırken garip davranışlar gözlemliyorum ImageViewbir iç ölçekler olduğu ConstraintLayoutbir kullanılanRecyclerAdapter

Ben çoğaltmak az adımlarla bir demo proje yaptık:

Satır oldukça basittir: bir başlık ve bir resim:

<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android
                     xmlns:app=http://schemas.android.com/apk/res-auto
                     android:layout_width=match_parent
                     android:layout_height=wrap_content
>

<View
  android:id=@+id/header
  android:layout_width=0dp
  android:layout_height=10dp
  app:layout_constraintLeft_toLeftOf=parent
  app:layout_constraintRight_toRightOf=parent
  app:layout_constraintTop_toTopOf=parent
  />

<ImageView
  android:id=@+id/image
  android:layout_width=0dp
  android:layout_height=wrap_content
  android:adjustViewBounds=true
  android:scaleType=centerInside
  app:layout_constraintLeft_toLeftOf=parent
  app:layout_constraintRight_toRightOf=parent
  app:layout_constraintTop_toBottomOf=@+id/header
  />

adaptör şuna benzer:

public class RecAdapter extends RecyclerView.Adapter<BooleanViewHolder> {

private List<Boolean> list;

public RecAdapter(ArrayList<Boolean> list) {
  this.list = list;
}

@Override
public BooleanViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
  return new BooleanViewHolder(LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.row, parent, false));
}

@Override
public void onBindViewHolder(BooleanViewHolder holder, int position) {

  holder.header.setBackgroundColor(list.get(position) ? Color.parseColor(#00FF00) : Color.parseColor(#FF0000));

  holder.image.setImageDrawable(null);
  if (list.get(position)) {
    holder.image.setVisibility(View.VISIBLE);
    holder.image.setImageDrawable(holder.image.getContext().getResources().getDrawable(R.drawable.remove_me));
  } else {
    holder.image.setVisibility(View.GONE);
  }
}

@Override
public int getItemCount() {
  return list.size();
}


static class BooleanViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
  private final ImageView image;
  private final View header;

  BooleanViewHolder(View itemView) {
    super(itemView);
    header = itemView.findViewById(R.id.header);
    image = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.image);
  }
}
}

RecyclerView aşağıdaki gibi adaptör alır:

   recView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recView);
//   final StaggeredGridLayoutManager layoutManager = new StaggeredGridLayoutManager(1, StaggeredGridLayoutManager.VERTICAL);
    LinearLayoutManager layoutManager = new LinearLayoutManager(this);
    recView.setLayoutManager(layoutManager);
    ArrayList<Boolean> list = new ArrayList<>();
    list.add(true);
    list.add(false);
    list.add(true);
    list.add(false);
    list.add(true);
    list.add(false);
    list.add(true);
    list.add(false);
    recView.setAdapter(new RecAdapter(list));

Demo işlevselliği: if truebaşlık yeşil renkli ve görüntü görüntülenir. eğer falsebaşlık kırmızı renkli ve ImageViewgizli.

RecyclerView üzerinde aşağı ve yukarı kaydırarak sonra sonuçları:

kullanarak beta-5(solda) ve beta-4(sağda):

Burada

Ben ikisini de kullanarak API 24 ve API 19 ile test yaptım StaggeredGridLayoutManagerveLinearLayoutManager

Bu Google'dan (için bir sorun raporu gibi daha göründüğünü biliyorum AOSP mesele ) ama birisi yaptığım bir hata veya geçici bir çözüm işaret sürece bu amaçla söz konusu yayını kullanacağız.

Oluştur 14/02/2017 saat 12:11
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
0

Bununla, beta5 bir hata olduğuna inanıyoruz wrap_content. Bir böcek açtı ve ConstraintLayout üzerinde çalışan bir Google Mühendisi ile konuştuk. O, hata doğruladı bunu çoğaltılabilir ve daha sonra birkaç gün içinde o sabit masteryüzden giderilecektir bekliyoruz sonraki sürümünde (bilinmeyen tarihi).

Hata raporu bulunduğu buraya .

Öyle Uyarı Fixed in master.2 gün önce itibariyle.

Cevap 15/02/2017 saat 15:46
kaynak kullanıcı

oy
0

Sorun kütüphanenin ana branşında Google tarafından çözüldüğünü ve sonraki yayımlanmasından sonra düzgün çalışacaktır.

Cevap 18/02/2017 saat 16:51
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more