ekleme operatörünün Yer yol açan konular

oy
0

Ben bir nesne eklemek için çalışıyorum ViewingPostbu nesnelerin bir dizi. Burada gösterilen ne zaman çalışır:

   for (_,post) in snap {

        let posst = ViewingPost()

        if let totLikes = post[likes] as? Int, let pathToImage = post[pathToImage] as? String, let postID = post[postID] as? String {

          let postNum = post + postID

          posst.pathToImage = pathToImage
          posst.postID = postID
          posst.likes = totLikes
          self.posts.append(posst)

          for key in 1 ... arr.count {

            let isEq = arr[key - 1] == postNum
            print(isEq)
            if isEq {
              ref.child(formattedDateD).child(postNum).observeSingleEvent(of: .value, with: { (snapsh) in
                let snapshP = snapsh.value as! Int

              })
            }
          }
        }
      }

Bunun Olmasını istediğiniz yere diziye nesneyi ekler hangi parçasını hareket ettirdiğinizde, işçi durur olsa:

      for (_,post) in snap {

        let posst = ViewingPost()

        if let totLikes = post[likes] as? Int, let pathToImage = post[pathToImage] as? String, let postID = post[postID] as? String {

          let postNum = post + postID


          for key in 1 ... arr.count {

            let isEq = arr[key - 1] == postNum
            print(isEq)
            if isEq {
              ref.child(formattedDateD).child(postNum).observeSingleEvent(of: .value, with: { (snapsh) in
                let snapshP = snapsh.value as! Int

                posst.pathToImage = pathToImage
                posst.postID = postID
                posst.likes = totLikes
                self.posts.append(posst)
              })
            }
          }
        }
      }

Birisi lütfen yardım edebilir mi?

Oluştur 26/07/2018 saat 04:56
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more