Hata TS5023: Bilinmeyen derleyici seçeneği 'enableIvy'

oy
3

Benim açısal 7 beta projeye IVY eklemek çalışıyorum. Yani, katma enableIvy: trueiçin src/tsconfig.app.jsonde compilerOptionsbölüm

Ben çalıştırdığınızda Ama ng build --prod --aot --output-hashing noneben hata altına almak.

error TS5023: Unknown compiler option 'enableIvy'.

Error: error TS5023: Unknown compiler option 'enableIvy'.

  at AngularCompilerPlugin._setupOptions (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@ngtools/webpack/src/angular_compiler_plugin.js:112:19)
  at new AngularCompilerPlugin (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@ngtools/webpack/src/angular_compiler_plugin.js:61:14)
  at _createAotPlugin (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/src/angular-cli-files/models/webpack-configs/typescript.js:41:12)
  at Object.getAotConfig (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/src/angular-cli-files/models/webpack-configs/typescript.js:63:19)
  at BrowserBuilder.buildWebpackConfig (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/src/browser/index.js:81:37)
  at MergeMapSubscriber.rxjs_1.of.pipe.operators_1.concatMap [as project] (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/src/browser/index.js:31:38)
  at MergeMapSubscriber._tryNext (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/node_modules/rxjs/internal/operators/mergeMap.js:65:27)
  at MergeMapSubscriber._next (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/node_modules/rxjs/internal/operators/mergeMap.js:55:18)
  at MergeMapSubscriber.Subscriber.next (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/node_modules/rxjs/internal/Subscriber.js:64:18)
  at TapSubscriber._next (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/node_modules/rxjs/internal/operators/tap.js:62:26)
  at TapSubscriber.Subscriber.next (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/node_modules/rxjs/internal/Subscriber.js:64:18)
  at MergeMapSubscriber.notifyNext (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/node_modules/rxjs/internal/operators/mergeMap.js:84:26)
  at InnerSubscriber._next (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/node_modules/rxjs/internal/InnerSubscriber.js:25:21)
  at InnerSubscriber.Subscriber.next (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/node_modules/rxjs/internal/Subscriber.js:64:18)
  at ForkJoinSubscriber.notifyComplete (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/node_modules/rxjs/internal/observable/forkJoin.js:79:25)
  at InnerSubscriber._complete (/Users/k26686/aniruddh/develop/experiment/shepherd/node_modules/@angular-devkit/build-angular/node_modules/rxjs/internal/InnerSubscriber.js:32:21)

Herhangi birinin bu çözüldü.

Oluştur 14/09/2018 saat 18:36
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


3 cevaplar

oy
3

eklemeyi deneyin enableIvyaltında seçeneğiangularCompilerOptions

"angularCompilerOptions": {
  "enableIvy": true
}
Cevap 18/09/2018 saat 08:27
kaynak kullanıcı

oy
1

Şimdi doğru yolu ayarlanır

"angularCompilerOptions": {
  "enableIvy": "ngtsc"
}

bu konuyla ilgilidir # 23455

taahhüt Bu 'ngtsc' olarak anılacaktır küresel analiz bağlı değildir, yeni bir derleyici boru hattı, ekler. Bu yeni derleyici set "enableIvy" den "ngtsc" ile NGC çalıştırarak erişilir. Aynı başlatma mantığı yeniden kullanır ama AngularCompilerProgram yapar küresel düzeyinde analiz gerçekleştirmez Programın yeni uygulamasını oluşturur. Bu üretim Ivy derleyicisi için temelini oluşturacaktır.

Cevap 19/12/2018 saat 16:07
kaynak kullanıcı

oy
0

compilerOptionsve angularCompilerOptionsiki ayrı özellikleri vardır tsconfig.json . Sen eklemem gerekiyor "enableIvy": trueiçin angularCompilerOptionsdeğil compilerOptions:

tsconfig.json:

{
 "compilerOptions": {
 ....
 },
 "angularCompilerOptions": {
  "enableIvy": true
 }
}
Cevap 27/04/2019 saat 17:53
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more