mümkün değil android Studio sunucuyu ayrıştırmak bağlanmak için?

oy
0

Bir şeyin eksik Android stüdyo olabilir bana hata Hata gösterir: com.parse.ParseRequest $ ParseRequestException: g / ç hatası

Aşağıda benim menifist dosyasıdır

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?>
<manifest xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android
  package=com.example.m1.parsedemo>

  <uses-permission android:name=android.permission.INTERNET/>
  <uses-permission android:name=android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE />

  <application
    android:name=.App
    android:allowBackup=true
    android:icon=@mipmap/ic_launcher
    android:label=@string/app_name
    android:roundIcon=@mipmap/ic_launcher_round
    android:supportsRtl=true
    android:theme=@style/AppTheme>

    <activity android:name=.MainActivity>
      <intent-filter>
        <action android:name=android.intent.action.MAIN />

        <category android:name=android.intent.category.LAUNCHER />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Altında kod aşağıda eklenen <applicationbana hata gösteren

<meta-data
      android:name=com.parse.APPLICATION_ID
      android:value=@string/parse_app_id /> // error line
    <meta-data
      android:name=com.parse.CLIENT_KEY
      android:value=@string/parse_client_key /> // error line

Şimdi hata hatadır: tezahür işleme başarısız. Ben kaldırmak @string/artık proje başarıyla inşa hata hattından ancak önceki hata oluştu. Ben Ayrıştırma-SDK-Android'i kullanıyorum: Aşağıdaki 1.18.5 ve MainActivity olduğunu

 @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);


    ParseUser.getCurrentUser().logOut();
    ParseObject score = new ParseObject(Score);
    score.put(username, manish);
    score.put(score, 862);
    score.saveInBackground(new SaveCallback() {
      @Override
      public void done(ParseException e) {

        if (e == null) {

          Log.i(SaveInBackground, Successful);

        } else {


          Log.i(SaveInBackground, Failed. Error: + e.toString());

        }

      }
    });


    ParseAnalytics.trackAppOpenedInBackground(getIntent());
  }

}

ve App.java dosyasıdır

public class App extends Application {

  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();

    // Enable Local Datastore.
    Parse.enableLocalDatastore(this);

    // Add your initialization code here
    Parse.initialize(new Parse.Configuration.Builder(getApplicationContext())
        .applicationId(abc)
        .clientKey(xyz)
        .server(http://some_address:80/parse/)
        .build()
    );


    ParseUser.enableAutomaticUser();
    ParseACL defaultACL = new ParseACL();
    defaultACL.setPublicReadAccess(true);
    defaultACL.setPublicWriteAccess(true);
    ParseACL.setDefaultACL(defaultACL, true);

  }
}

Ben burada yanlış yapıyorum burada sıkışmış? Ben robot serisinin soymak öğretici takip ve iyi çalışır ve benim ayrıştırma sunucusuna bağlanmak onların uygulamayı indirmiş ama üzerinde eski ayrıştırma sdk sahiptir ediyorum. thnx

Oluştur 20/10/2018 saat 12:55
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Merhaba Sadece gerekli sizin için uygulama kimliği, istemci kimliği bir url değiştirmek bu bağlantıdaki adımları takip edebilirsiniz https://www.back4app.com/docs/android/parse-sdk

Thi soygun percival dan okuyan tahmin projeyi indirmek, bu benim için çalıştı, bu bağlantıyı deneyin

Cevap 20/10/2018 saat 19:16
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more