Django demirbaşlar Uuıdlerin

oy
0

Bir var UUIDFieldbir model için birincil anahtar olarak.

Django armatürleri, nasıl UUID PK değeri kodu gerekir? Dize biçimi nedir pkbu durumda?

Bir örnek veriniz.

Oluştur 20/10/2018 saat 12:55
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more