Python 'RequestsHandler' nesne hiçbir özellik 'filtreleri' vardır

oy
1

Ben asyncio kullanmasına izin vermek bir kuyruğu kullanan bir HTTP isteği işleyicisi yaptı.

class RequestsHandler(logging.Handler):
  def __init__(self, loop):
    self._queue = queue.Queue
    loop.create_task(self._drain_loop())

  def emit(self, record):
    log_entry = self.format(record)
    self._queue.put(log_entry)

  async def _drain_loop(self):
    while True:
      log_entry = self._queue.get()
      payload = {
        'text': log_entry
      }
      await requests.post(
        'https://example.com/foo/bar',
        data=payload)

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.DEBUG)
handler = RequestsHandler(loop=asyncio.get_event_loop())
handler.setLevel(logging.INFO)
logger.addHandler(handler)

Ben çalıştırdığınızda, ancak logger.info('a log message'), bu döndürür:

Exception has occurred: AttributeError
'RequestsHandler' object has no attribute 'filters'
Oluştur 20/10/2018 saat 12:58
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
0

Sizin RequestHandleryapıcı çağırmalıdır logging.Handleryapıcı.

class RequestsHandler(logging.Handler):
  def __init__(self, loop):
    logging.Handler.__init__(self)
    ...

Bu da, aramalar Filtererbaşlatır şeydir yapıcı, filtersboş bir listeye niteliği.

Cevap 20/10/2018 saat 13:44
kaynak kullanıcı

oy
0

ancak işlevi ile düzgün miras işlevlerini kullanmanızı öneriyoruz, Bono cevap Katılıyorum super()

class RequestHandler(logging.Handler):
  def __init__(self, loop):
    super(RequestHandler, self).__init__()

Boş olarak __init__()size parametresi ile işleyici düzeyini tanımlayabilir levelörn. level = logging.WARNING...

Cevap 04/09/2019 saat 16:35
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more