Bir R Markdown belgede el ile girinti referanslar

oy
1

Ben bir R Markdown belgede el girinti referanslar çalışıyorum.

Bu bir CV içindir ve ben halen -BibTeX biçiminde yok şeyleri içerir.

İşte bir örnek:

---
title: Untitled
author: Joshua Rosenberg
date: 10/20/2018
output:
  pdf_document: default
  html_document: default
---

### Journal Article

\begingroup
\setlength{\parindent}{-0.2in}
\setlength{\leftskip}{0.2in}
\setlength{\parskip}{8pt}

Blois, M. S. (1958). Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. Nature, 181(4617), 1199.

Blois, M. S. (1958). Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. Nature, 181(4617), 1199.

\endgroup

Bir PDF bu örgü zaman sonraki tüm referanslar olsa, ancak, ilk referans düzgün, girintili değildir:

Görüntü-of-the

Ben LateX'i kullanabilirsiniz konusunda bir fikrin (ya da diğer bazı araçlar) düzgün referanslar her girinti için?

Oluştur 20/10/2018 saat 13:00
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

Koymak:

\noindent

satırın veya yukarıdaki başında sen girintili olmak istemiyoruz.

Cevap 20/10/2018 saat 13:04
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more