[10,12,56] Java ile: "anahtar" gibi görünen bir json nesneden değerler getirilmesini nasıl

oy
-2

Ben kullandığım bir Api garip bir şekilde etiketleri kimlikleri döndürür wordpress olarak, bu yolla döndürür:

tags:[50,51,54]

Ben teşekkür ederim, yardımcı olabilir umut ... değeri ve hiçbir ipucu nasıl ayrıştırmak lazım: Ben anahtar gibi görünmüyor herhangi Json görmemiştim!

Güncelleme: Benim hatam, örnek ben yayınlanmıştır öyle gibi gözüküyor, tam bir json değildi:

{categories:[2,8],tags:[50,51,54]}
Oluştur 20/10/2018 saat 13:00
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
0

Bu json dize için bir sınıf oluşturmak ve ana yöntemle gösterildiği gibi kod sadece bir satır ile json ayrıştırmak olabilir.

public class Example {

  private List<Integer> categories = null;
  private List<Integer> tags = null;

  public List<Integer> getCategories() {
    return categories;
  }

  public void setCategories(List<Integer> categories) {
    this.categories = categories;
  }

  public List<Integer> getTags() {
    return tags;
  }

  public void setTags(List<Integer> tags) {
    this.tags = tags;
  }

  public static void main(String[] args) {
    String str = "{\"categories\":[2,8],\"tags\":[50,51,54]}";
    Example example = new Gson().fromJson(str, Example.class);
    System.out.println(example.getCategories());
    System.out.println(example.getTags());
  }
}

Sen, bunun için GSON kütüphane var ve bu ithalat olması gerekir

import com.google.gson.Gson;

Bu sizin için çalışır Umut.

Cevap 20/10/2018 saat 13:24
kaynak kullanıcı

oy
0

[] Etiketler bir dizi olarak saklanır göstermektedir. Sen kullanabilirsiniz JSONObject.getJSONArray()sonra kullanın JSONArray nesnesi olarak dizisine erişmek için .getInt()değerleri almak için. Örneğin:

  String jsonString = "{\"categories\":[2,8],\"tags\":[50,51,54]}";
  JSONObject jsonObject = new JSONObject(jsonString);
  JSONArray tagsArray = jsonObject.getJSONArray("tags");
  // Transfer JSONArray to an int[] array.
  int tags[] = new int[tagsArray.length()];
  for (int i=0; i<tagsArray.length(); i++) {
    tags[i] = tagsArray.getInt(i);
  }
Cevap 20/10/2018 saat 13:33
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more