Django parola sıfırlama e-posta bağlantısı Giriş sayfasına yönlendirir

oy
0

Django şablonları geçersiz kılmak için özel formlar kullanıyorum ancak bir kullanıcı sıfırlama parolası tıklar ve şifre sıfırlama bağlantısı, vb ile e-postayı aldığında (EDITED SORUDAN SİPARİŞİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN reset-passwordiçin password-reset)

/reset/OA/50l-94673624f6b9fa5a060a/

Link tıklandığında o yönlendirir

/account/login/

Bu yönlendirerek edilmelidir

/password-reset/confirm/

ve daha sonra

/password-reset/complete/

sıfırlama bağlantısı tıklandığında komut satırı şu şekildedir

GET /reset/OA/50l-94673624f6b9fa5a060a/ HTTP/1.1 302 0
GET /account/login/ HTTP/1.1 200 2237

LOGIN_EXEMPT_URLS

LOGIN_EXEMPT_URLS = {
  r'^account/logout/$',
  r'^account/register/$',
  r'^account/password-reset/$',
  r'^account/password-reset/done/$',
  r'^account/password-reset/confirm/(?P<uidb64>[0-9A-Za-z]+)-(?P<token>,+)/$',
  r'^account/password-reset/complete/$',

}

urls.py

app_name='accounts'

from django.conf.urls import url
from . import views
from django.contrib.auth.views import LoginView, LogoutView, PasswordResetView, PasswordResetDoneView, PasswordResetConfirmView, PasswordResetCompleteView
from django.conf import settings
from django.conf.urls.static import static
from django.urls import reverse_lazy

urlpatterns = [
  url(r'^$', views.home, name='home'),
  url(r'^login/$', LoginView.as_view(template_name='accounts/login.html'), name='login'),
  url(r'^logout/$', LogoutView.as_view(template_name='accounts/logout.html'), name='logout'),
  url(r'^register/$', views.register, name='register'),
  url(r'^profile/$', views.view_profile, name='view_profile'),
  url(r'^profile/edit$', views.edit_profile, name='edit_profile'),
  url(r'^change-password/$', views.change_password, name='change_password'),

  url(r'^password-reset/$',
  PasswordResetView.as_view(template_name='accounts/password_reset.html',
  success_url=reverse_lazy('accounts:password_reset_done')),
  {'email_template_name': 'accounts/password_reset_email.html'},
  name='password_reset'),

  url(r'^password-reset/done/$',
  PasswordResetDoneView.as_view(template_name='accounts/password_reset_done.html'),
  name='password_reset_done'),

  url(r'^password-reset/confirm/(?P<uidb64>[0-9A-Za-z]+)-(?P<token>,+)/$',
  PasswordResetConfirmView.as_view(template_name='accounts/password_reset_confirm.html'),
  name='password_reset_confirm'),

  url(r'^password-reset/complete/$',
  PasswordResetCompleteView.as_view(template_name='accounts/password_reset_complete.html'),
  name='password_reset_complete'),

]

settings.py

INSTALLED_APPS = [
  'accounts',
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
]

middleware.py

import re

from django.conf import settings
from django.urls import reverse
from django.shortcuts import redirect
from django.contrib.auth import logout

EXEMPT_URLS = [re.compile(settings.LOGIN_URL.lstrip('/'))]
if hasattr(settings, 'LOGIN_EXEMPT_URLS'):
  EXEMPT_URLS += [re.compile(url) for url in settings.LOGIN_EXEMPT_URLS]

class LoginRequiredMiddleware:

  def __init__(self, get_response):
    self.get_response = get_response

  def __call__(self, request):
    response = self.get_response(request)
    return response

  def process_view(self, request, view_func, view_args, view_kwargs):
    assert hasattr(request, 'user')
    path = request.path_info.lstrip('/')
    url_is_exempt = any(url.match(path) for url in EXEMPT_URLS)

    if path == reverse('accounts:logout').lstrip('/'):
      logout(request)

    if request.user.is_authenticated and url_is_exempt:
      return redirect(settings.LOGIN_REDIRECT_URL)
    elif request.user.is_authenticated or url_is_exempt:
      return None

    else:
      return redirect(settings.LOGIN_URL)

parola sıfırlama

{% load i18n %}{% autoescape off %}
{% blocktrans %} You're recieving this email because you requested a password reset
for your user account at {{ site_name }}.{% endblocktrans %}

{% trans Please go to the following page and choose a new password: %}
{% block reset_link %}
{{ protocol }}://{{ domain }}{% url 'password_reset_confirm' uidb64=uid token=token %}
{% endblock %}
{% trans Your username, in case you've forgotten: %} {{ user.get_username }}

{% trans Thank you for using x! %}

{% blocktrans %}The {{ site_name }} team{% endblocktrans %}

{% endautoescape %}
Oluştur 20/10/2018 saat 13:07
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


3 cevaplar

oy
1

Sen değişmelidir PasswordResetConfirmViewiçin PasswordResetCompleteView.

PasswordResetCompleteViewParola başarıyla değiştirildi o kullanıcıyı bilgilendiren bir görünümünü sunar. Sen yazmaya gerek yok PasswordResetConfirmViewiki kere.

Değişmek

url(r'^reset-password/complete/$',
PasswordResetCompleteView.as_view(template_name='accounts/reset_password_complete.html'),
name='reset_password_complete'),

Daha fazla ayrıntı için, Django dokümanlar kontrol edin. ( Https://docs.djangoproject.com/en/2.1/topics/auth/default/#django.contrib.auth.views.PasswordResetCompleteView )

Cevap 20/10/2018 saat 13:50
kaynak kullanıcı

oy
0

Bir de Sen parola sıfırlama URL'ler dahil ettik urls.pyolan app_name = 'accounts', bu nedenle eklemeniz gerekir accountsURL'ler geri geri giderken ad.

{% url 'accounts:password_reset_confirm' uidb64=uid token=token %}

Şifre URL'leri sıfırlamak için ad Yığın taşması bir kenara, gördüğüm birkaç soru sorun yaşanmadı gibi. Bence, bu şifre URL'leri sıfırlamak dahil etmek basittir urls.pybir ad alanı kullanmaz.

Günlük hattı GET /reset/OA/50l-94673624f6b9fa5a060a/şifre ikinci bir yerde URL'leri sıfırlama dahil ettik düşündürmektedir. Bu ekstra izini içerir ve kaldırmak için çalışacağını söyledi.

Cevap 20/10/2018 saat 17:36
kaynak kullanıcı

oy
0

ayarlarında değişiklik olduğunu url sonra her şey muaf lutfen olacak bu yüzden sadece dolar işareti olmadan / / şifre-dinlenme / onayla hesap onayla kısmını seption.

LOGIN_EXEMPT_URLS = {
r'^account/logout/$',
r'^account/register/$',
r'^account/password-reset/$',
r'^account/password-reset/done/$',
r'^account/password-reset/confirm/',
r'^account/password-reset/complete/$',

}

Cevap 28/09/2019 saat 08:24
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more