cURL başarıyla oturum olmadığını nasıl kontrol etmek? c ++

oy
0

bu yüzden bir c ++ dump.txt içine bir web sitesi ve çıkış kaynak koduna giriş yaparsınız senaryoyu yapmaya çalışıyorum. komut başarıyla oturum olmadığını öğrenmek için bir yolu var mı?

kod:

#include pch.h
#define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
#include <stdio.h>
#include <curl/curl.h>
#include <curl/easy.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
  CURL *curl;
  CURLcode res;
  FILE* logfile;

  logfile = fopen(dump.txt , wb);

  curl = curl_easy_init();
  if (curl) {
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_USERAGENT, Mozilla/4.0);
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_AUTOREFERER, 1);
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_COOKIEFILE, );`enter code here`
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_STDERR, logfile);

    // Visit the login page once to obtain a PHPSESSID cookie
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, http://forum.nephrite.ro/index.php?app=core&module=global&section=login/);
    curl_easy_perform(curl);


    // Now, can actually login. First we forge the HTTP referer field, or HTS will deny the login
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_REFERER, http://forum.nephrite.ro/index.php?app=core&module=global&section=login/);
    // Next we tell LibCurl what HTTP POST data to submit
    char data[] = ips_username=xxx&ips_password=xxx;
    char *ptrToString = data;
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
    curl_easy_perform(curl);

    curl_easy_cleanup(curl);

    fclose(logfile);
  }
  return 0;
}
Oluştur 20/10/2018 saat 13:14
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

kullanmak CURLOPT_WRITEFUNCTION & CURLOPT_WRITEDATA gibi bir şey getirilen kıvrılıp sayfasını yakalamak için ve bir "giriş başarılı" dizesini içeriyorsa kontrol

size_t curl_write_callback(const void * read_ptr, const size_t size,
    const size_t count, void *s_ptr)
{
  (*(string*) s_ptr).append((const char*) read_ptr, size * count);
  return count;
}

ve sonra

  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "http://forum.nephrite.ro/index.php?app=core&module=global&section=login/");
  string html;
  curl_easy_setopt(curl,CURLOPT_WRITEDATA,&html);
  curl_easy_setopt(curl,CURLOPT_WRITEFUNCTION,curl_write_callback);
  curl_easy_perform(curl);
  if(html.find_first_of("Welcome back Dave!")!=string::npos){
     // login successful!
  } else{
     // login failed
  }

Sadece yerine Welcome back Dave!giriş başarılı olduğunda yalnızca size sunulan bazı dize ile. ve bu arada c ++ kullanırken, CURLOPT_WRITEFUNCTION için lambda kullanmayın, ve sen kullanımını geri arama için bir sınıf üyesiyseniz, sınıf üye fonksiyonu gerekir aksi takdirde çalışma zamanı çöküyor elde etme olasılığınız olduğu, statik olması. . (> o been there, done. <)

Cevap 22/10/2018 saat 06:00
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more