Google Bubblechart - Masa hiçbir sütun var

oy
1

Bu örneğe dayalı olarak Google Görselleştirme Kabarcık Grafik uygulamak çalışıyorum.

ÇALIŞMA DEMO http://jsfiddle.net/jm83y5tL/3/

Ben json veri dönüştürülür ve işlevi içine json verilerini uygulamak istediğiniz ama tablo hiçbir sütun vardır diyor.

ÇALIŞMA DEĞİL http://jsfiddle.net/029jhgac/3/

google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawSeriesChart);


function drawSeriesChart() {

   var rawdata = '[[ID,Life Expectancy,Fertility Rate,Region,Population],[CAN,80.66,1.67,North America,33739900],[DEU,79.84,1.36,Europe,81902307],[DNK,78.6,1.84,Europe,5523095],[EGY,72.73,2.78,Middle East,79716203],[GBR,80.05,2,Europe,61801570],[IRN,72.49,1.7,Middle East,73137148],[IRQ,68.09,4.77,Middle East,31090763],[ISR,81.55,2.96,Middle East,7485600],[RUS,68.6,1.54,Europe,141850000],[USA,78.09,2.05,North America,307007000]]';

   // var testdata = JSON.parse(rawdata);

   // console.log(data);

   var data = new google.visualization.DataTable(rawdata);

      var options = {
    title: 'Correlation between life expectancy, fertility rate ' +
        'and population of some world countries (2010)',
    hAxis: {title: 'Life Expectancy'},
    vAxis: {title: 'Fertility Rate'},
    bubble: {textStyle: {fontSize: 11}}
   };

   var chart = new google.visualization.BubbleChart(document.getElementById('series_chart_div'));
   chart.draw(data, options);
}
Oluştur 20/10/2018 saat 13:19
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

json doğrudan veri tablosu oluşturmak amacıyla,
burada bulunan olarak json, belirli bir biçimde olmalıdır ...

Şantiye JavaScript Değişmez veri Parametre biçimi

aksi takdirde kullanabilirsiniz -> arrayToDataTable

var data = google.visualization.arrayToDataTable(JSON.parse(rawdata));

İşçi pasajı aşağıdakilere bakın ...

google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawSeriesChart);


function drawSeriesChart() {

   var rawdata = '[["ID","Life Expectancy","Fertility Rate","Region","Population"],["CAN",80.66,1.67,"North America",33739900],["DEU",79.84,1.36,"Europe",81902307],["DNK",78.6,1.84,"Europe",5523095],["EGY",72.73,2.78,"Middle East",79716203],["GBR",80.05,2,"Europe",61801570],["IRN",72.49,1.7,"Middle East",73137148],["IRQ",68.09,4.77,"Middle East",31090763],["ISR",81.55,2.96,"Middle East",7485600],["RUS",68.6,1.54,"Europe",141850000],["USA",78.09,2.05,"North America",307007000]]';


   var data = google.visualization.arrayToDataTable(JSON.parse(rawdata));

      var options = {
    title: 'Correlation between life expectancy, fertility rate ' +
        'and population of some world countries (2010)',
    hAxis: {title: 'Life Expectancy'},
    vAxis: {title: 'Fertility Rate'},
    bubble: {textStyle: {fontSize: 11}}
   };
   

   var chart = new google.visualization.BubbleChart(document.getElementById('series_chart_div'));
   chart.draw(data, options);
}
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>

<div id="series_chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>

Cevap 20/10/2018 saat 15:21
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more