NUnit için mstest dönüştürme: CurrentTestOutcome ve UnitTestOutcome alternatifleri NUnit

oy
1

Benden NUnit CurrentTestOutcome ve UnitTestOutcome ait alternatifleri bulmak yardımcı olabilir NUnit 3'e MSTest V2 aşağıdaki kodu dönüştürme ben?

var status = MyTestContext.CurrentTestOutcome;

switch (status)
{
  case UnitTestOutcome.Failed:
    TheLogger.Error($Test Failed => {MyTestContext.FullyQualifiedTestClassName});
    CurrentTestCase.AddScreenCaptureFromPath(screenshotPath);
    CurrentTestCase.Fail(Fail);
    break;
  case UnitTestOutcome.Inconclusive:
    CurrentTestCase.AddScreenCaptureFromPath(screenshotPath);
    CurrentTestCase.Warning(Inconclusive);
    break;
  case UnitTestOutcome.Unknown:
    CurrentTestCase.Skip(Test skipped);
    break;
  default:
    CurrentTestCase.Pass(Pass);
    break;
}

Ben şimdiki test durumu sonucuna dayalı olarak anahtarlama ediyorum. Ben MyTestContext.Result.Outcome NUnit MyTestContext.CurrentTestOutcome için alternatif ama ne NUnit UnitTestOutcome.Inconclusive vb alternatif olacağını bulduk? Teşekkürler

Oluştur 08/11/2018 saat 11:21
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
2

You have TestStatusiçindeTestContext

var status = TestContext.CurrentContext.Result.Outcome.Status;

switch (status)
{
  case TestStatus.Inconclusive:
    break;
  case TestStatus.Skipped:
    break;
  case TestStatus.Passed:
    break;
  case TestStatus.Failed:
    break;
  case TestStatus.Warning:
    break;
}
Cevap 08/11/2018 saat 11:35
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more