x, y koordinatlarına için veritabanı optimizasyonu

oy
0

ı sütunları x, y, backgroundID, ItemID ile bir veri tabanı yapısı var diyelim.

Imagine Ben backgroundID hep bir değere sahip 100 milyon hatları var ama itemID sadece 10000 hatları için bir değeri vardır.

Orada (x <? VE x>? VE y <? VE y> X) aralığı istekleri bir sürü olacaktır, tam satır isteği (x =? Ve y =?) Ve gerçekten birkaç eklemeler çok.

endeks için en iyi yolu veritabanı nedir? x üzerine Endeksi, x ve y hem y üzerinde indeksi, endeks?

Sık sık itemID boş değil satırları istemek gerekiyorsa Ve şimdi ne (tek 10 000 satırları diyelim). it y ve itemID sadece x, depolamak ikinci bir ayrı tablo oluşturmak için daha iyi mi?

Güncelleme Mehdi El Fadıl cevap: Hala kullanacağı wich RDBMS üzerinde sabit değilim, ben basit MySQL Workbench 6.3 düşünüyordum, InnoDB'nin Exemple için.

Oluştur 08/11/2018 saat 11:25
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more