arşiv tanımsız olduğunda vaadi dahil etmeyin

oy
1

Ben arşivleri tanımsız ise doğrulamak için bu kuralların var ama bu şekilde sadece TÜM arşivleri tanımsız ise, ben her biri tanımsız olup olmadığını doğrulamak istiyorum olun.

var render_archive1 = jQuery('#archive-pratica1')[0].files[0];
var render_archive2 = jQuery('#archive-pratica2')[0].files[0];
var render_archive3 = jQuery('#archive-pratica3')[0].files[0];
var render_archive4 = jQuery('#archive-pratica4')[0].files[0];


if (render_archive1 !== undefined && render_archive2 !== undefined && render_archive3 !== undefined && render_archive4 !== undefined) {
  // wait till file gets encoded
  Promise.all([getBase64(render_archive1), getBase64(render_archive2), getBase64(render_archive3), getBase64(render_archive4)]).then(([data, data1, data2, data3]) => {
    // push file data
    form.push({'name': 'archive_pratica1', 'value': data});
    form.push({'name': 'archive_pratica2', 'value': data1});
    form.push({'name': 'archive_pratica3', 'value': data2});
    form.push({'name': 'archive_pratica4', 'value': data3});

    // send request
    jQuery.ajax ({
      type: POST,
      data: {
        action: 'sendEditInfo',
        form: form
      },
      url: '../wp-admin/admin-ajax.php'
    })

    .then((res) => {

    }, err => {

    });
  })
}

Bir arşiv tanımsız edildiğinde ir bir hata verir, çünkü ben bir ajax isteği gönderemezsiniz getBase64fonksiyonu. Yani, her biri tanımsız olduğunda doğrulamak için eğer bir oluşturmanız gerekir.

fonksiyon getBase64

function getBase64(file) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  const reader = new FileReader();
  reader.readAsDataURL(file);
  reader.onload = () => resolve(reader.result);
  reader.onerror = error => reject(error);
 });
}
Oluştur 08/11/2018 saat 11:25
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


3 cevaplar

oy
2

Bu görevi arşivlemek için bu Refactor yapabilirdi:

function readArchive(archiveId) {
 var renderArchive = jQuery(`#${archiveId}`)[0].files[0];
 if (renderArchive) {
  return getBase64(renderArchive)
   .then(data => ({ name: archiveId, data }));
 }
 return Promise.resolve(null);
}

Promise.all([
 readArchive('archive-pratica1'),
 readArchive('archive-pratica2'),
 readArchive('archive-pratica3'),
 readArchive('archive-pratica4'),
])
 .then((archives) => {
  archives
   .filter(_ => _ !== null)
   .forEach(_ => form.push({ 'name': _.name, 'value': _.data }));

  // send request
  jQuery.ajax({
   type: "POST",
   data: {
    action: 'sendEditInfo',
    form: form
   },
   url: '../wp-admin/admin-ajax.php'
  })
 })
 .catch((err) => {
  // do something
 });
Cevap 08/11/2018 saat 11:44
kaynak kullanıcı

oy
2

onlar tanımsız ise sözlerini reddetmek etmeyin

function getBase64(file) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  const reader = new FileReader();
  reader.readAsDataURL(file);
  reader.onload = () => resolve(reader.result);
  reader.onerror = error => resolve({error:error});
 });
}

Sonuç hata varsa o zaman sınamak

 if(!data.error)
 form.push({'name': 'archive_pratica1', 'value': data});
Cevap 08/11/2018 saat 11:43
kaynak kullanıcı

oy
1

Sadece bu gibilerin değil tanımsız deneyin şey için istekte isterseniz:

var promises = [];

for(var i = 1; i <= 4: i++) {
 renderArchive = jQuery('#archive-pratica' + i)[0].files[0];
 
 if (renderArchive !== undefined) {
  var p = getBase64(renderArchive).then((data) => {
   form.push({'name': 'archive_pratica' + i, 'value': data});
  });
  
  promises.push(p);
 }
}

Promise.all(promises).then(() => {
 jQuery.ajax ({
  type: "POST",
  data: {
    action: 'sendEditInfo',
    form: form
  },
  url: '../wp-admin/admin-ajax.php'
 });
});

Cevap 08/11/2018 saat 11:36
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more