row_to_json üzerinde Damgası biçimi

oy
1

Göz önünde tableAsütunu olan row_added_dttmÇeşidi timestamp without timezone. Gerçek değer 2017-08-31 18:34:42.813175.

Aşağıda sorgu idam sonra, böyle saat dilimiyle bir zaman damgası ile sonuçlanır .{crt_dttm:2017-08-31T18:34:42.813175}

select row_to_json(t) from (select row_added_dttm from tableA limit 1) as t;

Ama gerektiren biçimi gibi bir şey 2017-08-31T18:34:42.813Z. Ben, yardım lütfen o nasıl oluşturulacağını değil eminim. Kullanılması row_to_jsongereklidir.

Oluştur 08/11/2018 saat 11:27
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
2

Tarafından kullanılan biçimi etkilemeye yolu yoktur row_to_json.

Eğer masa ve kullanımına ilişkin bir görünüm tanımlayabiliriz

to_char(row_added_dttm, 'YYYY-MM-DD"T"HH24:MI:SS.MS"Z"')

biçimlendirmek için timestampbir dize olarak.

Sonra kullanabilirsiniz row_to_json, istenen sonucu elde etmek için bu görünümde.

Cevap 08/11/2018 saat 11:40
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more