datetime göre muti sütun sütun tutunuz

oy
-1

Aşağıdaki veri kümesi var

TRAN_DT;        CONENT; TYPE
01/01/2018 12:00:00;  AAA  ; 1
01/01/2018 12:00:00;  AAA  ; 2
01/01/2018 12:00:00;  AAA  ; 3
01/01/2018 01:00:00;  FFF  ; 1
01/01/2018 01:00:00;  FFF  ; 2

Ben böyle olmak benim sonucunu ihtiyaç

  01/01/2018 12:00:00;01/01/2018 01:00:00
 1 AAA        ;FFF 
 2 AAA        ;FFF
 3 AAA

Teşekkür ederim.

Oluştur 08/11/2018 saat 11:29
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

Sana koşullu agregasyonunu istediğiniz düşünüyorum:

select type, 
    max(case when tran_dt = '01/01/2018 12:00:00' then conent end) as c_20180101_12,
    max(case when tran_dt = '01/01/2018 01:00:00' then conent end) as c_20180101_01
from t
group by type
order by type;
Cevap 08/11/2018 saat 11:39
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more