C # XmlChoiceIdentifier ile seri hale

oy
0

Ben XmlChoiceIdentifier kullanarak C # basit nesne seri deneyin:

public class ChargesConditions
{
  public string supplierBillID;
  public ChargesConditions() { }
}

public class PayersConditions
{
  public string payerIdentifier;
  public PayersConditions() { }
}

[XmlType(IncludeInSchema = false)]
public enum ItemChoiceType
{
  Payers,
  Charges
}

public class Choices
{
  [XmlChoiceIdentifier(ItemType)]
  [XmlElement(PayersConditions, Type = typeof(PayersConditions))]
  [XmlElement(ChargesConditions, Type = typeof(ChargesConditions))]
  public object Choice;

  [XmlIgnore]
  public ItemChoiceType ItemType;
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    ChargesConditions charge = new ChargesConditions();
    charge.supplierBillID = 123;
    Choices c1 = new Choices();
    c1.ItemType = ItemChoiceType.Charges;
    c1.Choice = charge;

    var serializer = new XmlSerializer(typeof(Choices));
    using (var stream = new FileStream(Choices.xml, FileMode.Create))
      serializer.Serialize(stream, c1);
  }
}

Program hattında ınvalidoperationexception özel üretir

var serializer = new XmlSerializer(typeof(Choices));

Ya benim programda yanlıştır? XmlSerializer (int gibi, dize) sadece basit türlerini kullanabilirsiniz mu?

Oluştur 08/11/2018 saat 11:33
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more