mongodb C # kaydetme sorunu

oy
0

Bu, Sınıf yapıdır

public class TestClass
{
  [BsonId]        
  [BsonRepresentation(BsonType.ObjectId)]
  public string _Id { get; set; }       
  public List<TemplateValuesNew> TemplateValues { get; set; }
}

public class TemplateValuesNew
{
  public string controlId { get; set; }   
  public List<object> TemplateValue { get; set; }
}

Kaydet zaman iyi çalışıyor

List<object> TemplateValuebasit. ama gibi karmaşık türü için

{[
 {
  FieldName: New Attr,
  FieldValue: one
 },
 {
  FieldName: New Attrs,
  FieldValue: two
 },
 {
  FieldName: New Attr,
  FieldValue: thre
 },
 {
  FieldName: New Attrs,
  FieldValue: four
 }
]

o kaydediyor ancak bazı farklı veri formatı ile neden bu kadar mı?

Diğer biçimler dize dizisi veya tek dize değerleri kaydedilir alma gibi olabilir

[{firstvalue,secondvalue}] or can be [{singlevalue}]
Oluştur 08/11/2018 saat 11:33
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more