dotnet çekirdek Projesi bir Beklenmeyen hata alınıyor

oy
0

Benim çözüm Explorer (Visual Studio) 5 adet proje bulunmaktadır

  1. DigiIdentity (WebAPI)
  2. Çekirdek (sınıf kütüphanesi)
  3. Veriler (sınıf kütüphanesi)
  4. Hizmetleri (sınıf kütüphanesi)
  5. DigiPigmyApi (WebAPI)
  6. DigiSyncApi (WebAPI)

Projeyi (çözelti) çalıştırırken aşağıdaki hatayı alıyorum

kimlik 'Microsoft.AspNetCore.Hosting, Versiyon = 2.1.0.0, kültür = nötr, PublicKeyToken = adb9793829ddae60 kullanımları 'Microsoft.AspNetCore.Hosting.Abstractions, sürüm 2.1.0.0, kültür ile CS1705 montaj 'Microsoft.AspNetCore.Hosting' hata = nötr, PublicKeyToken = adb9793829ddae60' Microsoft.AspNetCore.Hosting.Abstractions 'özdeşlik 'Microsoft.AspNetCore.Hosting.Abstractions başvurulan düzeneği daha yüksek bir sürüme sahip olan', sürüm 1.1.1.0, kültür = nötr, PublicKeyToken = adb9793829ddae60'

Aslında bulma değilim Microsoft.AspNetCore.Hosting.Abstractions, Version=1.1.1.0yerde paketi, herhangi biri bana hatanın tam seyrini söyleyebilir.

Oluştur 08/11/2018 saat 11:34
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more