dışarı yan kısıt düzenleri sınıf bir kısıt düzeni bir görünüm şişirilmesi

oy
1

Ben bir kısıtlama düzeni içine bir görünüm şişirmek çalışıyorum. Hangi aktivitede ile bir sorun değildir. Ama aynı zamanda adlı başka sınıflar yönteminden adlandırmak mümkün istiyorum getViews()ben görünümü şişirmek için kısıt düzenini erişebilir nasıl ...?

public class chromecastUI_inflater {
  Button btn, btn1, fastforward, rewind, play, pause;
  TextView title, user, discription, date, streamviews, chromeconnection;
  ConstraintLayout constraintLayout1;
  Selector selector = new Selector();
  Context c;

  public chromecastUI_inflater() {

**** Düzenleme ****
kamu yapıcı aracılığıyla düzenini ekleme çalıştı. }

  public void getViews(View view) {

    play = view.findViewById(R.id.play);
    pause = view.findViewById(R.id.pause_button);
    fastforward = view.findViewById(R.id.fastforward_button);
    rewind = view.findViewById(R.id.rewind_button);
    btn1 = view.findViewById(R.id.cast_connection_button);
    btn = view.findViewById(R.id.cast_connection_button3);
    chromeconnection = view.findViewById(R.id.tvcast);

    //here is my problem layout

i ekleyerek denedim **** burada **** Düzenleme

view.findViewById

    constraintLayout1 = findViewById(R.id.localplayerview);


    title = view.findViewById(R.id.title_text_view);
    discription = view.findViewById(R.id.discription_text_view);
    date = view.findViewById(R.id.date_text_view);
    streamviews = view.findViewById(R.id.views_text_view);
    user = view.findViewById(R.id.uploadedby_text_view);

    constraintLayout1.addView(view);
  }

  public void inflateViews() {
    LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) c.getApplicationContext().getSystemService
        (Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
    View view = inflater.inflate(R.layout.layout, null);
    getViews(view);
  }

  public void setUI() {

    title.setText(selector.DOCTITLE);
    discription.setText(selector.ABOUT);
    date.setText(selector.DATE);
    streamviews.setText(selector.VIEWS);
    user.setText(selector.USER);
  }

  public void resetUI() {

    title.setText();
    discription.setText();
    date.setText();
    streamviews.setText();
    user.setText();
  }

  public void Chromecast_Connected() {
    chromeconnection.setText(Chromecast is connected);
    btn.setVisibility(View.VISIBLE);
    btn1.setVisibility(View.GONE);
  }

  public void Chromecast_Disconnected() {
    chromeconnection.setText(Chromecast is connected);
    btn.setVisibility(View.GONE);
    btn1.setVisibility(View.VISIBLE);
  }
}

Benim dan yöntemi çağırmak için istediğiniz yerdir local_playerfaaliyeti

chromecastUI_inflater chromecastUiInflater = new chromecastUI_inflater();

@Override
public void onChromecastConnecting() {
  Log.d(getClass().getSimpleName(), onChromecastConnecting);
  chromecastUiInflater.inflateViews();
}

@Override
public void onChromecastConnected(ChromecastYouTubePlayerContext chromecastYouTubePlayerContext) {
  Log.d(getClass().getSimpleName(), onChromecastConnected);
  chromecastUiInflater.setUI();
  chromecastUiInflater.Chromecast_Connected();
  initializeCastPlayer(chromecastYouTubePlayerContext);
}

Üzgünüm çocuklar, bir etkinlik içinden görüşlerini şişirme alışkınım. Herhangi bir yardım edin.

Oluştur 08/11/2018 saat 11:36
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

işte ben düzelttim nasıl. benim şişirmek görünüm yönteminde bir görünüm olarak adlandırılır kök görünümü yapmak zorunda kaldı. sonra benim etkinliğinden kısıt düzen olarak rootview diyoruz.

 public void inflateViews(View rootview,Context c){
  constraintLayout1 = rootview.findViewById(R.id.localplayerview);
  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater)c.getSystemService
      (Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
   view = inflater.inflate(R.layout.layout,null);
  getViews(view);

}

sonra ben şişirilmiş görünümünden benim textViews doldurmak için getStrings yöntemi yapmak zorunda

public void getStrings_fromLocalPlayer(String title,String synopsis, String user, String views, String date){
  doctitle = title;
  docsynopsis = synopsis;
  docuser = user;
  docviews = views;
  docdate = date;
}
Cevap 08/11/2018 saat 16:58
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more