Xamarin - Destek Eylem Çubuğu. Nesne referansı bir nesnenin örneğine atanmadı

oy
0

Bunu almaya devam: Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı benim Xamarin uygulama dağıtırken hata. Ben AppCompat araç çubuğu v7 Destek kullanmaya çalışıyorum.

Bu benim kodudur:

using Android.App;
using Android.Widget;
using Android.OS;
using Android.Support.V7.App;
using SupportToolbar = Android.Support.V7.Widget.Toolbar;


namespace PoetreeFinal
{
  [Activity(Label = poetree, MainLauncher = true, Theme =@style/PoetreeTheme)]
  public class MainActivity : AppCompatActivity
  {  
    protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
      base.OnCreate(savedInstanceState);

      SupportToolbar toolbar = FindViewById<SupportToolbar>(Resource.Id.toolBar);
      SetSupportActionBar(toolbar);
      SupportActionBar.Title = Home;
      // Set our view from the main layout resource
      SetContentView(Resource.Layout.Main);
    }
  }
}

Ama bu hatayı alıyorum dağıtırken:

Nesne

Benim araç çubuğu düzeni şudur:

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?>
<android.support.v7.widget.Toolbar xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android
  xmlns:app=http://schemas.android.com/apk/res-auto
  android:id=@+id/toolBar
  android:layout_width=match_parent
  android:layout_height=wrap_content
  android:minHeight=?attr/actionBarSize
  android:background=@color/primary
  android:theme=@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar
  app:popupTheme=@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light />

Ve benim ana düzen:

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?>
<LinearLayout xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android
  android:layout_width=match_parent
  android:layout_height=match_parent
  android:background=@color/primary
  android:orientation=vertical>
  <include
    layout=@layout/toolbar />
  <RelativeLayout
    android:id=@+id/foreground
    android:background=@android:color/white
    android:layout_width=match_parent
    android:layout_height=match_parent />
</LinearLayout>

Bu hatayı çözümünde herhangi bir Yardım büyük takdir.

Oluştur 08/11/2018 saat 11:37
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more